25 mio. kr. til lokal udvikling

Der forventes at kunne uddeles støtte på godt 25 mio. kr. de næste fem år fra EU.

25 mio. kr. til lokal udvikling Det er håbet, at der bliver fyldt godt op i Skarridsøsalen i Jyderup, når der torsdag 5. maj er infomøde om oprettelse af en ny lokal aktionsgruppe (LAG). Den skal over en 5-årig periode bl.a. uddele godt 25 mio. kr. i støtte til lokale projekter.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Den 5. maj er der infomøde i Skarridsøsalen i Jyderup om muligheden for at præge den lokale udvikling de næste fem år. Der forventes at kunne uddeles støtte på godt 25 mio. kr. de næste fem år fra EU.

Der skal laves en ny lokal aktionsgruppe (LAG) i Nordvestsjælland for årene 2023-27. En LAG er en forening, der med brug af lokalkendskab og lokale netværk gennemfører lokale strategier og støtter innovative projekter. Den nye lokale aktionsgruppe får penge fra EU, og forventes at uddele støtte på godt 25 mio. kr. de næste fem år.

Alle lokale ildsjæle fra Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Sorø Kommune inviteres derfor til infomøde den 5. maj i Jyderup. De kan fx repræsentere lokale borgere, virksomheder, erhvervsorganisationer, fagforeninger, natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger samt offentlige myndigheder.

Omkring 25 mio. kr. i støtte

Nu har alle over 15 år i de fire kommuner Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Sorø mulighed for at være med helt fra starten, når der skal oprettes en ny lokal aktionsgruppe i Nordvestsjælland. Den nye lokale aktionsgruppe forventes at uddele støtte på i omegnen af 25 mio. kr. i perioden 2023-27.

Men LAG handler ikke kun om støtte-kroner. Det handler også om netværk og lokalstyret udvikling. En lokal aktionsgruppe er en forening, der på baggrund af lokalkendskab og lokale netværk skal gennemføre lokale strategier og innovative projekter ud fra en unik ’nedefra-og-op’-strategi (LEADER-metoden). Det giver bedre resultater end en centraliseret indsats.

Alt dette kan man høre mere om, hvis man møder op til infomøde torsdag 5. maj kl. 19 i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37 i Jyderup. Derfor håber initiativtagerne også, at se rigtigt mange lokale ildsjæle, der fx kan repræsentere lokale borgere, virksomheder, erhvervsorganisationer, fagforeninger, natur-, miljø-, kultur-, borger- og fritidsforeninger samt offentlige myndigheder.

Vær med fra starten

På mødet den 5. maj skal der ikke vælges bestyrelse o.lign., men man vil blive klogere på lokalstyret udvikling ud fra LEADER-metoden, og som deltager vil man også være med til at beslutte, 1) om der skal oprettes en ny lokal aktionsgruppe, 2) hvilken geografi den i givet fald skal have.

Det er forventningen, at der lige før sommerferien kan holdes stiftende generalforsamling med valg af bestyrelse. Efteråret skal så bruges til at udarbejde en lokal udviklingsstrategi med bred inddragelse af lokale interessenter. Den skal definere, hvad den lokale aktionsgruppe i vores område skal have fokus på.

Tilmelding 

Tilmelding til mødet skal, af hensyn til forplejning m.m., ske senest tirsdag den 3. maj på LAG-midtnordvestsjaelland.dk/Ny-LAG. Her kan man også finde mere baggrundsmateriale om LAG-ordningen og processen om oprettelse af en ny lokal aktionsgruppe.

Del