2100 jern- og betonpæle skal bære stort CO2-fangst og -lagringsanlæg

Nu er arbejdet sat i gang og NCC funderingsteam Hercules Fundering har indtaget pladsen og er i fuld gang med at pilotere pæle, der skal udgøre fundamentet til det kommende procesanlæg.

2100 jern- og betonpæle skal bære stort CO2-fangst og -lagringsanlæg
Fire rambukke er lige nu i aktion på pladsen samtidig. Deres fælles opgave er at ramme godt 2100 jern- og betonpæle, som tilsammen udgør en længde på 38 kilometer. Foto: NCC

Af Jens Nielsen

I januar indgik NCC en kontrakt med Ørsted om en anlægsentreprise på det kommende CO2-fangst og -lagringsanlæg på Asnæsværket i Kalundborg. Nu er arbejdet i gang, bl.a. skal der rammes 2100 jern- og betonpæle ned i undergrunden.

Ørsteds projekt til CO2-fangst og -lagring, Ørsted Kalundborg Hub, er blevet tildelt en 20-årig kontrakt af Energistyrelsen. Det indebærer, at Ørsted skal etablere CO2-fangst på det træflisfyrede Asnæsværket i Kalundborg og på Avedøreværkets halmfyrede kedelanlæg i Storkøbenhavn.

Projektet markerer det første skridt mod etableringen af en CO2-infrastruktur i stor skala i Danmark. Asnæsværket vil ikke blot fungere som knudepunkt for fangst og transport af Ørsteds eget CO2, men kan også potentielt håndtere CO2 fra andre udledere.

NCC, der er kendt for sin ekspertise inden for store, komplekse anlæg som vandværker, skybrudstunneler og renseanlæg, er valgt til opgaven med at opføre fundamenter, bygninger og rørbroer til CO2-fangstanlægget på Asnæsværket. CO2-anlægget i Kalundborg forventes årligt at opsamle 280.000 ton biogen CO2 fra kraftvarmeværket.

Nu er arbejdet sat i gang og NCC funderingsteam Hercules Fundering har indtaget pladsen og er i fuld gang med at pilotere pæle, der skal udgøre fundamentet til det kommende procesanlæg.

Fire rambukke er lige nu i aktion på pladsen samtidig. Deres fælles opgave er at ramme godt 2100 jern- og betonpæle, som tilsammen udgør en længde på 38 kilometer.

”Der er tale om et piloteringsarbejde med en meget høj sværhedsgrad. Vi skal blandt andet ramme forskellige pæletyper og skråpæle med varierende vinkler. Arbejdet kræver også en høj grad af præcision, da det udføres tæt på eksisterende anlæg. Samtidig er flere store maskiner i gang på én gang, og de koordineres omhyggeligt for at sikre en sikker, effektiv og smidig proces,” skriver NCC

Hercules-teamet fuldender funderingsarbejdet i juni, og inden længe vil endnu et NCC-hold træde til på pladsen for at støbe betondæk.

Projektet forventes at være klar til brug inden udgangen af 2025 og for NCC er det en opgave til ca. 200 mio. Kr.

Del