2000 jern- og betonpæle er nu rammet ned

Fire rambukke har i flere måneder været i aktion på pladsen samtidig. Deres fælles opgave er at ramme godt 2100 jern- og betonpæle ned, som tilsammen udgør en samlet længde på 38 kilometer.

2000 jern- og betonpæle er nu rammet ned
Nu er en milepæl nået med 2000 nedrammede pæle oplyser NCC. Privatfoto

Af Jens Nielsen

I januar indgik NCC en kontrakt med Ørsted om en anlægsentreprise på det kommende CO2-fangst og -lagringsanlæg på Asnæsværket i Kalundborg. Nu har firmaet nået en milepæl, nemlig 2000 pæle som er rammet ned i undergrunden. 

Ørsteds projekt til CO2-fangst og -lagring, Ørsted Kalundborg Hub, er blevet tildelt en 20-årig kontrakt af Energistyrelsen. Det indebærer, at Ørsted skal etablere CO2-fangst på det træflisfyrede Asnæsværket i Kalundborg og på Avedøreværkets halmfyrede kedelanlæg i Storkøbenhavn.

Projektet markerer det første skridt mod etableringen af en CO2-infrastruktur i stor skala i Danmark. Asnæsværket vil ikke blot fungere som knudepunkt for fangst og transport af Ørsteds eget CO2, men kan også potentielt håndtere CO2 fra andre udledere.

NCC, der er kendt for sin ekspertise inden for store, komplekse anlæg som vandværker, skybrudstunneler og renseanlæg, er valgt til opgaven med at opføre fundamenter, bygninger og rørbroer til CO2-fangstanlægget på Asnæsværket. CO2-anlægget i Kalundborg forventes årligt at opsamle 280.000 ton biogen CO2 fra kraftvarmeværket.

Fire rambukke har i flere måneder været i aktion på pladsen samtidig. Deres fælles opgave er at ramme godt 2100 jern- og betonpæle ned, som tilsammen udgør en samlet længde på 38 kilometer.

Nu er en milepæl nået oplyser NCC.

”Fire rambukke arbejder side om side for at ramme over 2100 jern- og betonpæle, og nu har vi rundet de 2000. Arbejdet har været krævende med forskellige pæletyper, præcisionsarbejde tæt på eksisterende anlæg og flere maskiner i gang på samme tid. Vi er stolte af vores teams indsats og ser frem til at færdiggøre funderingsarbejdet i løbet af juni,” oplyser NCC.

Så snart de mange jern- og betonpæle er rammet ned vil kolleger fra NCC's beton og anlægsenhed tage over for at støbe betondæk.

Projektet markerer det første skridt mod etableringen af en CO2-infrastruktur i stor skala i Danmark. Asnæsværket vil ikke blot fungere som knudepunkt for fangst og transport af Ørsteds eget CO2, men kan også potentielt håndtere CO2 fra andre udledere.

Del