20 mio. kr. til springcenter og 10 mio. kr. til P-plads

Den store p-plads i Bredgade trænger til en renovering. Til det formål er der i 2024 afsat 10. mio. kr.

20 mio. kr. til springcenter og 10 mio. kr. til P-plads Der er afsat i alt 20 mio. kr. til etablering af et springcenter i Høng, som skal bygges ved Kultur- og bevægelsesparken. Arkivfoto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

I de kommende års budget for Kalundborg Kommune bliver der plads til både et nyt springcenter i Høng, renovering af parkeringspladsen i Bredgade og så fortsætter ’Få det fikset’ puljen.

Da det nye anlæg i Kultur- og bevægelsespark Høng blev etableret, var der ikke økonomi til et tilhørende springcenter. Gymnastikken er derfor nødt til at køre til andre byer for at udøve spring.

Men det kommer der nu en løsning på. Der er nemlig afsat i alt 20 mio. kr. til etablering af et springcenter i Høng fordelt med 10 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. i 2025.

Det konkrete projekt udarbejdes i samarbejde med Høng Gymnastikforening, oplyser Kalundborg Kommune i budgetforslaget.

Kultur- og bevægelsespark Høng blev taget i brug i efteråret 2020, men der er behov for en række justeringer og indkøb. Til dette formål afsættes 0,8 mio. kr. i 2023. 

Men der er sat penge af til mange andre nye tiltag i de kommende års budget.

Den store p-plads i Bredgade trænger til en renovering. Til det formål er der i 2024 afsat 10. mio. kr.

Også Centertorvet i Svebølle trænger til en renovering. Hertil er der i 2024 afsat 7 mio. kr.

Outdoor i Munkesøen, atletikstadion og registrering af natur

I 2023 er der afsat 0,3 mio. kr. til at undersøge mulighederne for flere outdooraktiviteter i Munke- søen samt 0,5 mio. kr. til registrering af beskyttet natur.

Endelig er der i 2025 afsat 6,1 mio. kr. til en renovering af atletikstadionet.

Muligheder for større kulturarrangementer i Kalundborg

Der mangler indendørsfaciliteter til større kulturarrangementer i Kalundborg by. Derfor afsættes i første omgang 0,3 mio. kr. til at undersøge om hal 1 i Kalundborghallerne kan bruges til formålet. Samtidig reserveres der 10 mio. kr. i 2025 til investeringen.

Udvikling af havneområderne

Til udvikling af havneområdet i Havnsø afsættes i 2025 en pulje på 10 mio.kr. Havneparken i Kalundborg kommer til at mangle finansiering, hvis kulturhuset skal kunne bygges. Derfor afsættes der i 2025 yderligere 8 mio. kr.

Kystsikring og Reersøsti

Der er i 2023 afsat 1,3 mio. kr. til at færdiggøre kystsikringen på Sejerø. Der er i 2024 afsat 5 mio. kr. til at asfaltere Reersøstien og i samme omgang at etablere en fast kystsikring ved indkørslen til Reersø by.

Der har længe været ønske om at få renoveret Reersøhuset og udbygget huset til de mange foreninger i området. Der afsættes i 2023, 3 mio. kr. til formålet. Beløbet er betinget af, at Reersøerne selv anvender de 2 gange 0,5 mio. kr. fra få-det-fikset midlerne.

Ny runde få-det-fikset

Der er afsat 14 mio. kr. til en ny runde af den populære ordning, hvor byerne efter størrelse får et budget til eget brug. Der er ligeledes en pulje penge til landdistrikterne og de mindre byer.

Ekstraordinær vedligeholdelse og modernisering af velfærdbygningerne

Kalundborg Kommune vedligeholder løbende sine bygninger for et 2-cifret millionbeløb årligt. Det afsatte beløb er dog ikke nok til at indhente de vedligeholdelses-og moderniseringsefterslæb, der er på en række bygninger. Derfor er der nu etableret en pulje på ekstra 70 mio. kr. over de næste fire år.

Kalundborg Kommune starter i 2023 med at give Firhøjskolen og hallen et løft.

Del