2,2 millioner kroner til foreningslivet

Foreningerne i Kalundborg Kommune har i perioden 2018-2021 modtaget 2,2 millioner kroner.

2,2 millioner kroner til foreningslivet Rigtig mange foreninger har de seneste fire år fået en vigtig håndsrækning via lokalforeningspuljerne.

kontakt@tv-kaliundborg.dk

Lokalforeningspuljerne har i perioden 2018-2021 bevilget 2,2 mio. kr. til foreninger i Kalundborg Kommune.

Rigtig mange foreninger har de seneste fire år fået en vigtig håndsrækning via lokalforeningspuljerne. Det gælder også foreningerne i Kalundborg Kommune. Her har foreningerne i perioden 2018-2021 modtaget 2,2 millioner kroner.

Et bredt politisk flertal på Christiansborg besluttede i efteråret 2017 at oprette disse puljer for at understøtte det lokale foreningsliv – eksempelvis idrætsforeninger, spejdere og andre almennyttige foreninger.

Foreningslivets hovedorganisationer har siden fordelt midlerne på baggrund af ansøgninger. Midlerne er blandt andet gået til indkøb af rekvisitter, etablering af faciliteter, rekruttering af medlemmer, afvikling af events og afholdelse af sociale arrangementer.

Puljen gør gavn i hele landet

Der er udbetalt støtte til foreninger i samtlige danske kommuner, og der er brugt meget få midler på administration. Lokalforeningspuljerne betyder, at der med kort varsel kan støttes op om foreningernes gode idéer og deres ønsker om at skabe aktivitet i lokalsamfundene.

”I de lokale foreninger er der heldigvis kort vej fra idé til handling. Med lokalforeningspuljerne kan frivillige nemt og hurtigt opnå støtte til aktiviteter, der skaber stor værdi for det enkelte lokalsamfund. Det er super godt og vigtigt for det lokale engagement i hele Danmark,” siger Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

I de første fire år med lokalforeningspuljer er der blevet godkendt og udbetalt i alt 12.183 bevillinger. Samlet er der søgt for 705 millioner kroner. Heraf er der godkendt og udbetalt bevillinger for 283 millioner kroner.

De udbetalte midler er på landsplan gået til:

 • Materiel til aktiviteter 79
  Etablering/renovering af faciliteter/anlæg: 68
  Udvikling og igangsættelse af nye aktiviteter 28
  Rekruttering af medlemmer/frivillige 27
  Udvikling og afvikling af sociale aktiviteter 19
  Kompetence- og foreningsudvikling 11
  Ældreorienterende formål 7
  Foredrag/workshops/koncerter/revyer/møder 9
  Kommunikation og markedsføring 6
  Almennyttige formål 6
  Udvikling og afvikling af idrætsevents 3
  Partnerskaber med organisationer og kommuner 2
  Sygdomsbekæmpede formål 3
  Andet 14

Følgende hovedorganisationer administrerer midlerne til lokalforeningspuljerne: DIF/DGI, Dansk Firmaidræt, Dansk Ungdoms Fællesråd, ISOBRO, Danske Handicaporganisationer, Oplysningsforbundenes Fællesråd og Friluftsrådet.

Del