161 meter Boardwalk er en del af nyt naturprojekt

Boardwalken er forsynet med tre handicapvenlige op- og nedkørsler, så alle har mulighed for at benytte den solide og tørskoede sti året rundt.

161 meter Boardwalk er en del af nyt naturprojekt
161 meter Boardwalk er ved at være på plads rundt om Gørlev Sø. Privatfoto

Gørlev bys borgeres store ønske om en tørskoet sti nord om Gørlev sø er realiseret. Takket være stor støtte fra Nordea-Fondens pulje ”Her bor vi” på 110.000 kroner samt 105.000 kroner fra Friluftsrådets pulje ”Flere ud i naturen” har projektet med en Boardwalk nord om søen gennem den våde mose – sammen med midler fra den kommunale ”Få det fikset” pulje kunne realiseres, skriver DN Kalundborg i en pressemeddelelse.

En Boardwalk - et trædæk - skånsomt hævet over det våde terræn betyder, at vand, flora og fauna kan passere uhindret under stien, hvilket er alfa og omega, når der er tale om anlæggelse af en sti i et område beskyttet iht. Naturbeskyttelsesloven fortæller Susanne Ladefoged, formand for DN Kalundborg og tilknyttet aktionsgruppen i Få det fikset i Gørlev by.

Den store støtte fra Nordea-Fonden og Friluftsrådet er søgt og bevilget Danmarks Naturfredningsforening. Støtten har betydet, at stien kunne forlænges med yderligere 40 meter i forhold til de oprindelige 121 meter i Få det fikset projektet.

Derudover har de eksterne midler betydet, at det har været muligt at montere skridsikker belægning på alle 161 meter Boardwalk. En løsning som betyder, at det er mere sikkert at færdes på stien i de våde måneder.

Boardwalken er påmonteret tre bænke. Bænkene gør det muligt at tage et hvil undervejs på turen rundt om søen eller bare sætte sig ned og nyde det smukke syn ud over søen og mosen eller lytte til de mange fuglestemmer en tidlig morgen ved søen.

Boardwalken er forsynet med tre handicapvenlige op- og nedkørsler, så alle har mulighed for at benytte den solide og tørskoede sti året rundt.

I løbet af kort tid påbegyndes etableringen af naturlegepladsen i søens sydlige ende ligesom der når vandtemperaturen i søen bliver lidt varmere etableres en Krible-krable bro på det lave vand ved Boardwalkens ene nedkørsel.

”Vi forventer, at det hele står færdigt til indvielse i maj – men allerede i januar og februar kunne vi konstatere, at shelterne var taget i brug til overnatning, hvilket er meget glædeligt,” fortæller Susanne Ladefoged.

Danmarks Naturfredningsforening har været tovholder på Få det fikset projekterne ved Gørlev sø.

”Vi er meget glade og tilfredse over, at det med eksterne midler og frivilliges store indsats er lykkedes at realisere alle projekterne trods store prisstigninger siden starten i 2019,” siger Susanne Ladefoged.

Naturområdet - Gørlev sø skal være til glæde for alle hele året rundt. Alle besøgende og brugere af området opfordres derfor til at være med til at passe på området, så rigtig mange kan få glæde af aktiviteterne i mange år.

Del