100 dage i kommunalbestyrelsen

Bedre folkeskoler, ældre og sundhed, mere udendørs sport og et for uambitiøst kulturhus. Det er blandt de emner som optager de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

100 dage i kommunalbestyrelsen
Esben Hansen (S), Bodil Hellemann (V) og Jonas Ghiyati (SF). Foto: Kalundborg Kommune

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der er nu gået 100 dage, siden 11 nye ansigter indtrådte i kommunalbestyrelsen i Kalundborg samt i de forskellige udvalg. TV-Kalundborg har haft de 11 nye medlemmer i stævne for at høre lidt om, hvordan de første godt tre måneder er gået som en del af den nye kommunalbestyrelse i Kalundborg.

TV-Kalundborg har i dag snakket med Jonas Ghiyati (SF), der er næstformand i Teknik- og Miljøudvalget, Bodil Hellemann (V), der sidder i Ældre- og Sundhedsudvalget samt Socialudvalget, og Esben Hansen (S), der er næstformand i Kultur- og Fritidsudvalget. Vi har stillet dem alle de tre samme spørgsmål:

Jonas Ghiyati (SF):

Hvad brænder du politisk mest for? ”Jeg brænder mest for, at vi skal have nogle bedre folkeskoler til vores børn, og så brænder jeg for flere hænder til vores børn i daginstitutionen. Derudover skal ældre have et værdigt seniorliv, dvs. der skal være nok hænder og uddannet personale til at tage sig af dem.”

Hvor føler du, at du kan gøre en forskel? ”Det er jo sådan, at uanset om man sidder i de pågældende udvalg eller ej, så har man en stemme, der kan høres, idet man sidder i kommunalbestyrelsen. Man kan altså gøre sin indflydelse gældende uanset.”

Hvad har overrasket dig mest, som nyt medlem af kommunalbestyrelsen? ”Der er ikke noget, der overrasker mig helt vildt, da jeg har fulgt med hele tide. Men jeg er dog overrasket over, at processerne tager så kolossal lang tid i forhold til, sags-størrelserne.”

Bodil Hellemann (V):

Hvad brænder du politisk mest for? Det er nogle af de ting, jeg gik på valg på selvfølgelig. Ældre og Sundhed og hele socialområdet. Det er jo også de udvalg jeg heldigvis er kommet i.”

Hvor føler du, at du kan gøre en forskel? ”Det kan jeg, fordi jeg kender til økonomi og mennesker, og hvordan man tilgår mennesker, og så tænker jeg da, at vi alle gerne vil bidrage til et godt liv, herunder også et godt ældreliv.”

Hvad har overrasket dig mest, som nyt medlem af kommunalbestyrelsen? ”Der er ikke rigtig noget, der har overrasket mig. Det er tidskrævende at sidde i kommunalbestyrelsen, men det vidste jeg. Især det første år, hvor man i udvalgene er ude og se institutioner m.m. Man bruger meget tid på det, men sådan er det, når man skal gøre sit bedste, og det vil jeg gøre.”

Esben Hansen (S):

Hvad brænder du politisk mest for?Jeg vil gerne arbejde for, at Kalundborg Kommune bliver en meget mere udpræget outdoor kommune, altså flere stier, spor, ridning mountainbike – udendørs sport generelt. Vi er også en Bevæg Dig For Livet kommune, og vi skal i gang med at bevæge os. Her tænker jeg også socialøkonomi ind i forhold til vores unge mennesker.”

Hvor føler du, at du kan gøre en forskel? ”Jeg tror, at jeg kan være med til at sætte noget i bevægelse. Jeg har mange kontaktflader omkring unge mennesker, og kommunen er jo ved at blive en studieby. Men vi skal tage os gevaldigt sammen, hvis vi skal opleves som en attraktiv studieby for unge, som vi i øvrigt også gerne vil have til at bosætte sig og bruge deres uddannelse herude.”

Hvad har overrasket dig mest, som nyt medlem af kommunalbestyrelsen? ”Jeg tror, at det er vanskeligt for mange nye, fordi vores økonomi er et komplekst system. Der bliver brugt helt nye begreber og måder at tænke på. Det er nogle af de ting, som vi alle kommer til at bruge meget tid på. Men det vidste jeg nu godt. Men jeg må med skam melde, at jeg ikke var klar over, at det kulturhus, der blev afgivet penge til i sidste budgetperiode, og som står til at skulle i gang, hvor lidt ambitiøst det i virkeligheden er. Jeg havde set det, som noget fysisk større og med mange flere muligheder inden for kunst og kultur. Det er for uambitiøst.”

Del