100 dage i kommunalbestyrelsen

Børn, de unge og udvikling i landdistrikterne, er blandt de emner som flere af de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer vil kæmpe for. 

100 dage i kommunalbestyrelsen Nikolaj Lykke Vad ( S), Jacqueline Hersing (V), Jonas Henriksen (Kalundborg-Listen) og Tonny Voldby Pedersen (NB).Foto: Kalundborg Kommune.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der er nu gået 100 dage, siden 11 nye ansigter indtrådte i kommunalbestyrelsen i Kalundborg samt i de forskellige udvalg. TV-Kalundborg har haft de 11 nye medlemmer i stævne for at høre lidt om, hvordan de første godt tre måneder er gået som en del af den nye kommunalbestyrelse i Kalundborg.

TV-Kalundborg har i dag snakket med Nikolaj Lykke Vad ( S), der er i Børn- og Familieudvalget samt næstformand for Socialudvalget, Tonny Voldby Pedersen (NB), der sidder i Økonomiudvalget samt i Teknik- og Miljøudvalget, Jonas Henriksen (Kalundborg-Listen), der ligeledes sidder i Teknik- og Miljøudvalget samt Jacqueline Hersing (V) fra Kultur- og Fritidsudvalget. Vi har stillet dem alle de tre samme spørgsmål:

Nikolaj Lykke Vad ( S):

Hvad brænder du politisk mest for? ”Kort sagt, så brænder jeg mest for børnene, altså daginstitutioner og skolerne.”  

Hvor føler du, at du kan gøre en forskel? Jeg synes, jeg kan gøre en forskel ved, at være med til at give flere ressourcer til især daginstitutionerne. Vi skal have en bedre kvalitet. Jeg tror ikke, at det er en masse ord og strategier, vi mangler, men derimod hænder. Altså ressourcer og penge, og det vil jeg rigtig gerne være med til at gøre noget ved.”

Hvad har overrasket dig mest, som nyt medlem af kommunalbestyrelsen? ”Nu var vi på rundtur på skoler og daginstitutioner i kommunen i går, og jeg vidste, at bygninger var gamle, og slidte, men jeg må indrømme, at jeg er overrasket over, hvor slemt det egentlig står til. Det bliver godt nok svært at indfri alles ønsker, det kan simpelthen ikke lade sig gøre hurtigt. Der sker noget på området, men jeg er chokeret over, hvor stor opgaven i virkeligheden er.”

Jonas Henriksen (Kalundborg-Listen):

Hvad brænder du politisk mest for? ”At rigtig mange borgere er så interesseret i at høre om, hvad der sker politisk. Men der har jo heller ikke været en politisk kommunikation tidligere. Det er derfor, at jeg har lavet min blog.”

Hvor føler du, at du kan gøre en forskel?” Jeg gik til valg på udvikling i landdistrikterne, og det er det, jeg stadig er meget fokuseret på. Men selvfølgelig interesserer jeg mig da også for, hvad der sker i Kalundborg, men fokus er på udvikling af landdistrikterne.”

Hvad har overrasket dig mest, som nyt medlem af kommunalbestyrelsen? ”Jeg føler, at jeg kan gøre en forskel, hvor jeg er landet i Teknik og Miljøudvalget. Det er i høj grad her, at de fleste borgerhenvendelser er, og mange kommer netop fra landet.”

Tonny Voldby Pedersen (NB):

Hvad brænder du politisk mest for? Jeg brænder for en bedre folkeskole. Det er ikke noget langt svar, og det er så præcist som det skal være. Det er mit - og vores hovedformål med denne periode. Vi skal have gjort noget ved folkeskolen.”

Hvor føler du, at du kan gøre en forskel? ”Jeg kan gøre en forskel i den brede konstituering, vi har lavet i Kommunalbestyrelsen. Vi står i en position, hvor jeg føler, at jeg må arbejde til begge sider i kommunalbestyrelsen for, at få gennemført de ting, der skal til på skoleområdet. Og jeg tror, at vi er mange, der gerne vil arbejde sammen om det.”

Hvad har overrasket dig mest, som nyt medlem af kommunalbestyrelsen? ”Det, der nok har overrasket mig mest er, hvor meget information, vi får inden møderne, men det er bare ikke rigtig klargjort til, at træffe beslutninger ud fra. Administrationen burde være langt skarpere i den information, som de giver til kommunalbestyrelsen, og specielt til udvalgene således, at den er mere præcis og retvisende. Derudover er jeg overrasket over, at der sidder medarbejdere i administrationen, der oplever, at den information, som vi politikere lægger inde med, ikke stemmer overens med deres billede af virkeligheden.”

Jacqueline Hersing (V):

Hvad brænder du politisk mest for? ”Der hersker ingen tvivl om, at jeg føler og bærer et stort ansvar i, at være de yngre generationers stemme i kommunalbestyrelsen. Kalundborg er på industri- og uddannelsesfronten inde i en positiv udvikling, og den udvikling skal forankres ud i kommunen, hvor den blandt andet kan have betydning for unge over 18, studerende, nyuddannede mv. Dertil brænder mit hjerte også for de små lokalsamfund, der i en geografisk stor kommune som Kalundborg, spiller en vigtig rolle i den fortsatte styrkelse af Kalundborg Kommune som et attraktivt sted af bo og leve.” 

Hvor føler du, at du kan gøre en forskel? Det er min overbevisning at mit blotte valg til kommunalbestyrelsen er et stærkt signal om, at vi blandt andet skal have unge og uddannelse endnu mere i højsædet. Jeg har igennem de seneste mange år tilegnet mig meget viden og kompetencer inden for bl.a. bestyrelsesarbejde og frivilligt foreningsarbejde bl.a. med studerende i Kalundborg, som jeg mener vil komme mig til stor fordel i det politiske arbejde.”

Hvad har overrasket dig mest, som nyt medlem af kommunalbestyrelsen?Hele den politiske proces og hvordan den kommunale økonomi er opbygget, har været enorm spændende og overraskende at få dybdegående kendskab til.”

Følg med i morgen, hvor der er interview med de sidste tre nye kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Del