10 mio. kr. til nyt erhvervseventyr

10 mio. kr. til nyt erhvervseventyr Lulu Harms Larsen, der står for kontorfællesskabet i den gamle sukkerfabrik i Gørlev, er direktør for Fermhub Zealand i Gørlev. Arkivfoto: Gitte Korsgaard.

Af Jens Nielsen

Virksomheden Fermhub Zealand i Gørlev modtager 10 millioner kroner til at skabe et vækstmiljø for opstartsvirksomheder inden for industriel biofermentering. Faciliteterne samles i og ved Den Gamle Sukkerfabrik i Gørlev.
Med en økonomisk håndsrækning på 10 millioner kroner skaber Fermhub Zealand et vækstmiljø for opstartsvirksomheder inden for industriel biofermentering. Industriel biofermentering benyttes blandt andet til at producere nye sunde og bæredygtige fødevarer via fermentering med mikroorganismer som fx alger, gær, svampe og bakterier i lukkede sterile systemer.

”FermHub Zealand har gang i nogle spændende tanker og initiativer – herunder nye og mere bæredygtige metoder at producere fødevarer og fødevareingredienser på. De har oplagt muligheder for at styrke regionens position inden for biosolutions og industriel biofermentering. Regionen har pladsen og den viden, der skal til for at etablere et attraktivt vækstmiljø på området – og det vil vi gerne støtte op om”, siger bestyrelsesformand for Andel, Jens Stenbæk.

Fra politisk side er der også fokus på biosolutions, biofermentering og det regionale potentiale. Regeringens vækstteam for Sjælland og øerne har blandt andet anbefalet, at regionen udnytter muligheden for at blive verdensførende på området.

Effektiv og langt mere bæredygtig
Faciliteterne til arbejdet med biofermentering samles ved Den Gamle Sukkerfabrik i Gørlev, der således bliver en vestsjællandsk platform for et lovende vækstmiljø. På anlægget kan opstartsvirksomheder udvikle og opskalere biofermenterede produkter, som senere bliver til f.eks. proteiner og sunde Omega-3 fedtstoffer. Produkter, der i dag fremstilles på denne måde er fermentering af korn til øl, fermentering af druer til vin og fermentering af mælk til yoghurt og ost.

“I dag risikerer vi, at de innovative virksomheder kigger ud over landets grænser for at få efterprøvet deres teknologier og få en egentlig produktion i gang, da der her i Danmark indtil nu ikke har været nogen steder, hvor man kan afprøve, udvikle og opskalere sine teknologier i et rigtig professionelt og kommercielt fermenteringsmiljø. Det er ærgerligt, og derfor er det et selvstændigt mål at holde på de talenter og løsninger, vi har potentiale for at udvikle her i regionen. Vi er meget glade for det økonomiske bidrag og samarbejdet med Andel, som har givet os mulighed for at realisere dette mål”, siger Lulu Harms Larsen, co-founder og CEO for FermHub Zealand.

Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Andel og FermHub Zealand i tæt samarbejde med Erhvervshus Sjælland.

“Målet er at skabe et spirende vækstmiljø med en underskov af opstartsvirksomheder inden for industriel bioproduktion, hvor FermHub Zealand støtter og udvikler iværksætterne, så de bliver levedygtige. Andel gør med deres bidrag en kæmpe indsats for Danmark, for Sjælland og for den lokale erhvervsindsats,” siger Mads Váczy Kragh, direktør for Erhvervshus Sjælland.

Lulu Harms Larsen står også bag det moderne kontorfællesskab i Den Gamle Sukkerfabrik i Gørlev og er bl.a. blevet tildelt  'Årets Erhvervspris 2020 for Gørlev og Omegn' og 'Venstres Initiativpris'.

Hvad er biosolutions?

Biosolutions benyttes som betegnelse udtryk for anvendelse af bioteknologiske muligligheder til at løse en række udfordringer indenfor industri og samfund. Der er tale om bioteknologiske løsninger, som fremmer mere klimavenlige produktionsformer, bedre ressourceudnyttelse, bedre vandmiljø, omstilling fra sort til grøn energi, sikring af cirkulær økonomi og øget biodiversitet. Et konkret eksempel er anvendelse af fx restbiomasser fra landbrug og fødevareindustri til udvikling af sundere fødevarer m.v.

Helt konkret vil nye cirkulære biosolutionsløsninger indenfor fødevareteknologi kombineret med traditionel plantebaseret landbrugsproduktion muliggøre en bæredygtig og storskala fødevareproduktion med langt højere udbytte per areal enhed end muligt i dag, til gavn for natur, miljø samt biodiversitet.

Del