AnnonceLuk annonce
Kviktest for COVID-19 på småøerne

26-04-2021

Foto: Region Sjælland

Af Jens Nielsen

I et samarbejde mellem beboere på seks småøer, Region Sjælland og Falck er der nu aftalt tilbud om hurtigtest på øerne. I Kalundborg Kommune drejer det sig om Sejerø.

Fra i dag er det muligt at blive COVID-19 testet på Region Sjællands seks småøer Sejerø, Femø, Omø, Agersø, Orø og Fejø. Bag tilbuddet om hurtigtest ligger et unikt engagement fra øboerne og et frugtbart samarbejde mellem øens beboere, Region Sjælland, de respektive kommuner og Falck.

”Øboernes initiativ og engagement for at få etableret testfaciliteter ude på øerne, viser, hvor langt vi kan komme med samarbejde og med at inddrage borgere i nærområderne. Det har gjort, at det fra nu af er muligt at blive hurtigtestet på vores småøer her i regionen. Tidligere skulle de til fastlandet for at blive testet. Det behøver de ikke længere,” siger Heino Knudsen, regionrådsformand, Region Sjælland.

Falck har i samarbejde med øboerne etableret et test-sted, hvor borgere kan blive testet for COVID-19 med en hurtigtest på hver af de seks småøer, bl.a. Sejerø i Kalundborg Kommune.

Placeringen af test-stederne er fundet i samarbejde med de respektive kommuner, og åbningstiderne er planlagt af øboerne selv. På den måde er adresser og åbningstider tilpasset øboernes lokale behov.

På Sejerø er teststedet placeret klubhuset, Sejerø Idrætsforening, Kongstrupvej 24A, Sejerø.

Det er muligt at blive testet på Sejerø tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 14.00 og 15.00

Poderne bor på øerne

Hurtigtestene bliver, som alle andre steder i regionen, varetaget af Falck. Øboerne har med succes hjulpet med at rekruttere podere, der er bosat på øerne, til Falck.

Falck har stået for opgaven med at lære øboerne kunsten at pode. Det er ligeledes dem, der leverer testmateriale og værnemidler til de nye test-steder.

Adresser og åbningstider for hele landets teststeder (inklusiv småøerne) kan ses på Coronasmitte.dk


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0