Video: Højt humør til ´Store Fest´

Tekst, foto og video: Jens Nielsen

Fredag afholdte Kalundborg Gymnasium den årlige “Store fest” hvor mere end 1000 elever, forældre og lærere fester sammen. Årets tema var “The Oscars", og skolen var dekoreret som til en Oscar-uddeling.

”Store fest” er en af de helt faste traditioner på Kalundborg Gymnasium og HF, hvor eleverne fester sammen med forældre og lærere. Hvert år er der et tema, som eleverne så udsmykker klasserne efter. I år var temaet ”The Oscars".

Det har også været en fast tradition at der efter spisningen danses Les Lanciers i samlingssalen, men i år var det programpunkt ændret.

I år var kvadrilledansen rykket ud af gymnasiets samlingssal og over i Kalundborg Hallerne, hvor der blev danset inden spisningen.

Pladsen i samlingssalen er for lille til så mange mennesker, så for at alle kunne få mest ud af dansen i elevernes flotte festtøj, havde festarrangørerne altså valgt at flytte programpunktet Les Lanciers, men det virkede ikke som om at det betød noget for de mange elever som kastede sig ud i Les Lanciers.

Kvadrilledansen har været på skemaet nogle gange og selv om der var enkelte som mistede et trin, så blev det en flot og festlig dans som de mange forældre nød fra tilskuerrækkerne.

Efter dans og spisning blev der åbnet op for festligt samvær i gymnasiets kantine og i samlingssalen, hvor der var forskellige barer og musik for både unge og ældre.

Del