AnnonceLuk annonce
Stort underskud presser brandvæsen

27-02-2019

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Vestsjællands Brandvæsen er hårdt presset på økonomien. Efter flere års underskud vil brandvæsenets samlede egenkapital være helt tabt ved udgangen af 2019. Brandvæsenet vil mangle penge, og være tvunget til at låne 3-4 mio. kr. – højst sandsynlig fra Kalundborg Kommune.

Ifølge ledelsen hos Vestsjællands Brandvæsen er eneste løsning på pengeproblemerne at lukke stationer eller lave prisstigninger. Vestsjællands Brandvæsen blev etableret 1. januar 2016 af Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Lejre og Sorø Kommuner, og er således det fælleskommunale beredskab for ovenstående kommuner. På vsbv.dk (Vestsjællands Brandvæsens hjemmeside) kan man se, at Vestsjællands Brandvæsen i 2018 havde et underskud på 6,1 mio. kr., og i år tegner underskuddet til at blive på 2,5 mio. kr. Det betyder desværre, at Vestsjællands Brandvæsen ved udgangen af året har tabt hele sin egenkapital. Man er simpelthen løbet tør for penge, inden man når 2020, faktisk vil der mangle 3,4 mio. kr. i kassen.

Vil man låne penge af Kalundborg Kommune?

Der er møde i bredskabskommissionen på fredag, og hvorvidt Vestsjællands Brandvæsen vil løse deres økonomiske problemer via et lån, formentlig hos Kalundborg Kommune, da Kalundborg er administrationskommune for brandvæsenet, vides derfor endnu ikke. Behovet vurderes imidlertid til at være på 3-4 mio. kr. Vælger Beredskabskommissionen at ville låne penge af Kalundborg Kommune, skal de ansøge kommunen vedr. lånet.

Hvis der ikke sker markante ændringer, vil brandvæsenet fortsætte med at tabe penge, og da man ikke kan reducere underskuddet gennem effektiviseringer. Ifølge ledelsen, vil eneste mulighed være stationslukninger og/eller højere priser på brandvæsenets serviceydelser.

Kaotisk opstart og overskrevet budget får skylden

Ifølge ledelsen er den primære forklaring på den skidte situation, den noget kaotiske opstart af brandvæsenet, hvor Slagelse Kommune i sidste øjeblik valgte at springe fra. Det har betydet at brandvæsenet har været underfinansieret med 2,2 mio. kr. fra begyndelsen. Derudover er indtægterne fra især brandvagter og blinde alarmer faldet kraftigt. Men brandvæsenets foreløbige regnskab for sidste år viser dog også, at der har været højere omkostninger end, hvad man har budgetteret med.

På vsbv.dk kan man se, at sekretariatet har kostet 6,6 mio. kr. mod et budget på 4,9 mio. kr. Vagtcentralen, der egentlig skulle koste 0,2 mio. kr., har i stedet kostet 0,9 mio. kr. Det forebyggende beredskab koster 9,7 mio. kr. mod budgetteret 8,9 mio. kr. Driften af brandstationerne er ligeledes meget dyrere end budgetteret – 3,5 mio. kr. dyrere. Stationen i Asnæs har kostet 3,3 mio. kr. mod budgetteret 2,4 mio. kr. Kirke Hyllinge-stationen har kostet 2,5 mio. kr. mod budgetteret 1,9 mio. kr., og Hvalsø-stationen 1,4 mio. kr. mod budgetteret 1,2 mio. kr. I Sorø er de budgetterede 3,1 mio. kr. i virkelighedens verden blevet til hele 4,1 mio. kr., mens Kalundborg er steget fra 3,5 til 3,7 mio. kr.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0