Biogasanlæg og naboer er ikke helt enige 

Direktør for Kalundborg Bioenergi, Erik Lundsgaard. Foto: Jens Nielsen.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Bioenergi havde store vanskeligheder tilbage i foråret/sommeren 2018 i forbindelse med, at de var skyld i en grim lugt, der generede i flere områder af byen – især på Lerchenborgvej, der ligger tæt ved biogasanlægget. De har imidlertid siden da erkendt skylden, og har efterfølgende arbejdet hårdt på at løse problemerne med lugten. I dag erkender naboerne, at det umiddelbart ser ud til, at der er styr på selve processen, men flere af dem mener dog stadig, at der kommer en grim lugt fra biogasanlægget fra tid til anden - omend kortvarig. 

Lars Kaster, der bor på Lerchenborgvej, tæt op ad biogasanlægget, er stadig indimellem generet af den grimme lugt fra Kalundborg bioenergi. Dog i kortere perioder end tidligere. Han har derfor forsøgt, at finde ud af, hvad årsagen er. Lars Kaster påpeger dog, at han mener, at biogasanlægget er nået i mål med at gøre selve processen lugtfri, da naboerne ikke længere har lange og konstante perioder af lugt, som tidligere. Ifølge Lars Kaster kommer  lugten nu i kortere perioder henover dagen, når vinden er i den ”rigtige” retning, og bl.a. derfor mener Lars Kaster, at man skal se på af- og pålæsning fra lastbilerne, der kører ind og ud af anlægget.

Er af- og pålæsning problemet?

”Jeg har, i den sidste uges tid, været forbi biogasanlæggets gitterport flere gange, og har konstateret, at den grimme lugt kommer, når vognmændene kommer for at læsse af og på. Man kan stå ved gitterporten, hvor det ikke lugter, men når der kommer en lastbil for at læsse af/på, og bygningsporten går op, går der mellem 10 og 20 sekunder, og derefter stinker der forfærdeligt ved gitterporten. Lugten er tilstede i 5-10 minutter efter, at bygningsporten er lukket helt. Når der så kommer fem lastbiler med fem minutters mellemrum, kan man altså have op til ca. 30 minutter, hvor det lugter. Ti minutter efter sidste vogn, bliver der lugtfrit igen. Nogle chauffører glemmer også at lukke portene med det samme, i nogle tilfælde har jeg målt op til 5 minutter, inden porten lukkede efter lygterne på lastbilen slukkede. Nu giver det mening, når vi her på Lerchenborgvej oplever perioder, hvor lugten kommer og går, hvilket svarer til, at lastbiler kommer og læsser af og på, og kører igen,” siger Lars Kaster, og fortsætter:

Også kommunalbestyrelsesmedlem, Niels-Erik Sørensen (V), der ligeledes tidligere har udtalt sig i sagen, og som selv bor i området, er enig i den  betragtning: ”Det jeg hører nu er, at der lugter periodevis, og at lugten kommer, når de store lastbiler kører ind og ud fra biogasanlægget.”

Lars Kaster har derfor, på naboernes vegne, skrevet til Kalundborg Bioenergi: ”Jeg har skrevet til dem, at det må være på tide, at de ser på problemet, som jeg faktisk har omtalt tidligere også. Min første tanke er, at der burde være en eller anden form for vand- eller luft”gitter”, som lastbilerne skal køre igennem netop for at undgå lugten. Min næste tanke (drøm) er, at de bygger om, og laver en rigtig lufttæt sluse til lastbilerne, så alle os i omegnen slipper for den grimme lugt, der plager os jævnligt.”

Det er ikke portene

Erik Lundsgaard, der er direktør for Kalundborg Bioenergi, fortæller, at de netop længe har været opmærksomme på lastbilernes af- og pålæsning, og at det ikke hænger sammen med de tidspunkter, de har fået klager på. Ligesom han fortæller, at de ikke får så mange klager længere, faktisk har de ikke modtaget en siden den 6. august. Ligeledes har man ansat en ’lugtvagt’ for længe siden, hvilket er en vagt, der omgående kører ud, hvis en borger henvender sig omkring lugtgener på et givent tidspunkt. Han rapporterer derefter til Kalundborg Bioenergi, som efterfølgende laver statistikker på alle henvendelser, og ifølge statistikkerne er der ikke noget, der indikerer, at lugten skulle komme fra portene.

”Vi har i det seneste år har været meget opmærksomme på lastbilernes af- og pålæsning. Vi har implementeret flere tiltag, der skal sikre, at lugtgenerne fra denne proces i produktionen holdes på et absolut minimum. Blandt tiltagene kan jeg nævne, at vi har en fuldautomatisk port. Når porten åbnes, lukker den automatisk efter et fast tidsinterval, når lastbilen er kørt gennem porten. Netop det tidsinterval, hvor porten er åben, har vi halveret. Det betyder, at porten (altid og helt automatisk) lukker præcis 30 sekunder efter, at chaufføren har åbnet denSænker vi tidsintervallet til under 30 sekunder, kan risikoen desværre være, at lastbilerne ikke når hele vejen igennem porten, og det kan medføre ganske omfattende materiel skade på både lastbil og på vores anlæg,” siger han, og fortsætter:

”Men tidspunkterne for klagerne hænger heller ikke sammen med, at portene åbnes og lukkes. Vi har kigget på det her igen og igen, og der er ikke noget, der indikerer, at de to ting hænger sammen. Vi har siden sidste sommer ombygget og optimeret biogasanlægget for næsten 10. mio. kr. med det hovedformål at mindske generne for vores naboer mest muligt. Vi har absolut ingen interesse i at være upopulære hos hverken naboer eller for den sags skyld hos kommunen. Vi ønsker et godt forhold til begge parter. Vi har gjort alt, hvad vi kan for at imødekomme de henvendelser, vi modtager, og vi gør noget ved de problemer, vi støder på, hvilket vi selvfølgelig fortsat vil gøre. Men intet tyder på, at portene er skyld i de lugtgener, der måtte være hos naboerne. Ligesom svovlbrinten, der er målt i skorstenen, mens vi sidder og taler ligger på 0,2 ppm svovlbrinte, hvilket er langt under grænseværdien, som er 3,5.”

Erik Lundsgaard vil dog, på baggrund af Lars Kasters henvendelse, endnu engang undersøge sagen. Dog påpeger han også, at det helt generelt er meget usandsynligt, at den lugt, der kommer fra af- og pålæsningsproceduren, kan observeres meget længere væk end til udkanten af biogasanlæggets område, da luften fra den åbne port helt enkelt er fortyndet så meget på den afstand.

Del