AnnonceLuk annonce
Museum åbnet efter omfattende renovering

22-04-2019

René Rohde, formand for Reersø Museum, viste rundt og fortalte om den omfattende renovering. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Reersø Museum på Skansevej, Reersø, har de sidste to år været under renovering, en opgave som blev langt mere omfattende end først antaget. Nu er renoveringen færdig og søndag var der genåbning af det lille museum.

Renoveringen af det gamle ’Andræjs Hus’ fra først i 1700-tallet, der udgør Reersø Museum, er blevet langt mere omfattende og væsentligt mere kostbart end først antaget.

Det gamle hus, der er 5x16 meter stort, trængte til et nyt stråtag, men under gennemgang af huset blev det besluttet også at skifte seks halve spær, men efter at taget var kommet af væltede overraskelserne nærmest frem.

Alt er skævt i det gamle hus, som er bygget på såkaldte syldsten, store kampsten som udgør grunden, og som med tidens tand, ændrer sig i frost og fugtigt vejr, væggene er lerklinede, og så er huset fredet.

Men nu er renoveringen endelig færdig og søndag eftermiddag var der genåbning af museet.

Det er René Rohde, formand for Reersø Museum og tømrermester, som har stået for det meste af arbejdet i det gamle hus, og han fortalte søndag, om alle de forhindringer der har været på vejen, bl.a. har hele den ene gavl været revet ned og bygget op igen, en del af facaden er blevet rettet op, loftet er skiftet og her er alle brædder selvfølgelig håndhøvlede.

Stort set alle spær i huset er skiftet. Det er elever fra Nødebo Skovskole som har fældet træer i skoven, båret stammerne ud med håndkraft og hugget de nye spær ud med en økse.

Topremme som spærene hviler på, er også blevet udskiftet. Topremmen bevæger sig både op og ned, ud og ind, så derfor er den nye toprem blevet til fra et stykke tømmer som er 30x25 cm., skåret til og til sidst hugget til med en økse så den er helt magen til den gamle, et fantastisk og meget tidskrævende arbejde.

Hele det omfattende renoveringsarbejde har samlet koster lige omkring 1.6 millioner kr.

A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til Almene Formål har bevilliget 900.000 kroner og Slots- og Kulturstyrelsen 375.000 kroner, ligesom Kalundborg Kommune har bevilget 150.000 kr. - til istandsættelse af museet, resten har Reersø Museum selv skaffet.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0