AnnonceLuk annonce
Workshop om fremtidens idrætsliv

18-09-2018

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kultur- og fritidsudvalget og Kalundborg Idrætsråd inviterer til åben workshop tirsdag d. 2. oktober 2018 i Gørlev Hallen, hvor alle med interesse for idrætten kan være med til at præge den fremtidige retning for idrætslivet i Kalundborg Kommune.

I foråret besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i Kalundborg Kommune, at udvikle en idrætsstrategi med fokus på en stærk idrætskultur, hvor breddeidræt i alle aldre trives, og hvor talentudvikling får de rammer, det kræver for at vokse.

”Vi vil skabe et bredt fundament af idrætstilbud til flest mulige. Det er ikke realistisk at satse alene på elitesport. Vi må først sikre, et stærkt grundlag og gode rammer for bredden, da denne naturligt er fødekæde til både talentudvikling og på sigt eventuelt elitesport.” siger Ole Glahn (R), formand Kultur- og Fritidsudvalget.

Idrætsstrategien rummer tre hovedområder; Foreningsliv, bredde- og talentidræt for alle aldre, Idrætsfaciliteter og Institutions- og skoleområdet. På den første workshop tages der hul på det første indsatsområde, hvor aktuelle indsatser skal findes og uddybes i tæt samarbejde med idrætslivet i Kalundborg Kommune. 

”For at idrætsstrategien virkelig bliver et pejlemærke og får betydning for udviklingen, er det afgørende at foreningerne, udøvere og alle andre idrætsinteresserede er med i maskinrummet” siger Anders Hørberg, Idræts- og Fritidskonsulent, Kultur og Fritid. 

Og der er tænkt på alle aldre og niveauer, når man går i gang.

”Med den øgede politiske opmærksomhed på idræt, skal strategien rumme udvikling og retning for både børn, unge, voksne og ældre, - og for alle niveauer, hvor talentudvikling fx kan understøttes gennem stærkere samarbejder imellem foreningerne” siger Ole Glahn.

Forskellige temaer

På workshoppen skal deltagerne melde sig til to af syv temaer; Foreningsliv – Breddeidræt – Talentidræt – Senioridræt – Handicapidræt – Synlighed, events og arrangementer og Idrætsfaciliteter. Ved hvert tema skal deltagerne, sammen med en tovholder bidrage til at indsamle erfaringer, idéer og udviklingsforslag m.m.

”Vi håber, at rigtig mange vil møde op og bidrage, da det er hos foreningerne og udøverne, at vigtig viden og erfaring findes. Den skal vi dele, så den kan indtænkes i den kommende idrætsstrategi.” siger Trine Birkmose, formand for Kalundborg Idrætsråd.

Workshoppen afholdes i Gørlev Hallen den 2. oktober fra kl. 18 – 21, der vil blive serveret en sandwich, samt vand og kaffe.

Tilmelding på www.kalundborg.dk/idræt her kan du også læse mere og følge med i det kommende arbejde omkring Idrætsstrategien.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0