AnnonceLuk annonce
Virksomheder som tager et socialt ansvar blev hyldet

30-05-2019

De prisvindende virksomheder som modtog CSR-prisen er, Skipperkroen, DitoBus Linjetrafik, Gaardhotellet, RøsNætVærk, CSU - Kalundborg, og Rema 1000 Klosterparkvej. Foto: Jens Nielsen

Af Jens Nielsen

Virksomheder som tager et socialt ansvar og hjælper mennesker med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer i job, blev tirsdag hyldet af Kalundborg Jobcenter.

En række virksomheder som tager et socialt ansvar og hjælper mennesker med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer i job, og formår at fastholde dem på arbejdsmarkedet, blev hyldet af Kalundborg Jobcenter, som tirsdag sidst på eftermiddagen uddelte Jobcentrets CSR-pris.

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility og er en betegnelse for virksomheders arbejde med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres daglige arbejde.

Det er andet år at Kalundborg Jobcenter uddeler CSR-prisen, i år blev prisen uddelt til seks virksomheder.

De prisvindende virksomheder er: Skipperkroen, DitoBus Linjetrafik, Gaardhotellet, RøsNætVærk, CSU - Kalundborg, og Rema 1000 Klosterparkvej.

Begrundelser

Kalundborg Jobcenter skriver bl.a. i begrundelserne for priserne:

Søren Tullesen, som ejer Skipperkroen, har i forbindelse med integration af borgere – engageret sig i aktivering af flygtninge og integrationsborgere, således at flere er blevet ansat i hans virksomhed.

Charlotte Junge Mortensen, indehaver af Gaardhotellet, har ansat fire fleksjobber i sin virksomhed, til at sørge for morgenmad og rengøring på værelserne. Disse fire fleksjobbere bliver mødt med den succes, der gør at de mærker selvværd og identitet i det daglige og i deres arbejdsopgaver.

RøsNætVærk har eksisteret som netværk siden 2007 og i 2014 blev netværket omdannet til en forening samt godkendt som aftenskole. Foreningen har brug for alle der kan bidrage med mindst 12 timer arbejde om ugen og op til 10 timer om ugen. De der bliver ansat, er enten i fleksjob, folkepensionister, førtidspensionister eller flygtninge. En virksomhed der rummer en stor forståelse for at kunne have og fastholde medarbejdere, som har svært ved at klare et arbejde på ordinære vilkår.

CSU Kalundborg ser altid ressourcer i alle mennesker. Derfor ansætter de også borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Både fleksjobbere og borgere der kun har været i Danmark i kort tid.

REMA 1000 på Klosterparkvej og butiksindehaver Allan Hansen - formår at hjælpe til med at skabe de rammer der skal til i en genoptrænede praktik (evt. en sygedagpenge sag der skal genoptrænes til arbejdsmarkedet), en afklarende praktik (en praktik hvor der er brug for at få belyst en borgers arbejdsevne og tage hensyn til skånehensyn) eller en borger på ledighedsydelse og som der er tilkendt et fleksjob og skal i praktik. Jobcentret har gang på gang oplevet at Allan Hansen er åben for muligheder, fordomsfri og imødekommende.

Et af Jobcenter Kalundborgs projekter, som der er igangsat på integrationsområdet, er opkvalificering af flygtninge til buschauffør.  Jobcentret har i samarbejde med DitoBus Linjetratik- samarbejdet om at få 10 integrationsborgere i virksomhedsrettet forløb, som følger en buschaufførs hverdag, således at få indblik i hvordan en det er at virke som buschauffør. Jobcentret har oplevet - et socialt ansvar er således en naturlig del af virksomheden DitoBus Linjetratik.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0