AnnonceLuk annonce
Virksomhed vil opføre 30 meter høj bygning

20-11-2019

Sådan forestiller Unibio at den nye tilbygning skal se ud. I baggrunden Multi-Tech og Gyproc.

Af Jens Nielsen

Virksomheden Unibio A/S, som arbejder med proteinfremstilling ud fra naturgas, ønsker at udvide deres industrielle forsøgsanlæg på ejendommen Asnæsvej 2A, Kalundborg. Der er ansøgt om dispensation fra Lokalplanen.

Det er præcis tre år siden at H.K.H. Prins Joakim indviede Unibios forsøgsanlæg på Asnæsvej i Kalundborg.

Nu har virksomheden ansøgt Kalundborg Kommune om dispensation fra Lokalplanen, idet man ønsker at opføre et nyt bygningsanlæg på 150 m2 med en højde på 30 meter, i tilknytning til det eksisterende anlæg.

I Lokalplanen er tilladte højde for opførelse af ny bebyggelse 10 meter. Naboer og virksomheder i området er via brev fra Kalundborg Kommune blevet orienteret om ansøgningen fra virksomheden, og eventuelle bemærkninger skal være Kalundborg Kommune i hænde senest d. 25. november.

Den nye tilbygning skal rumme en fermenteringsreaktor, da den eksisterende er for lav i forhold til optimal produktion.

I denne reaktor omdannes naturgas til protein, som i den tilstødende hal, bliver oprenset og tørret, så man til sidst har et proteinpulver, som her kan bruges til dyrefoder.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0