AnnonceLuk annonce
Vindmøller: Høringssvar skærpes

10-02-2019

Af Jens Nielsen

Teknik- og Miljøudvalget ønsker et høringsvar om vindmøller i Jammerland Bugt, skærpet. Udvalget sender et klart signal at man ikke ønsker en vindmøllepark.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde tilbage i marts 2015, at det fortsat er kommunens generelle holdning til kystnære vindmøller, at der kun bør realiseres ét projekt ud for kommunens kyststrækning, samt at et sådant projekt bør ligge i Sejerø Bugt.

De seneste år har selskabet Jammerland Bay Nearshore A/S arbejdet med et projekt, hvor der ønskes opstillet op til 60 store havvindmøller i Jammerland Bugt, hvilket kommunalbestyrelsen er modstander af.

Senest har der været afholdt et borgermøde i Kalundborghallen hvor mere end 500 mødte op for at vise deres protest mod projektet, og nu har Kalundborg Kommune udarbejdet et høringssvar, som medlemmerne i Teknik- og Miljøudvalget på deres møde i denne uge skulle tage stilling til, og her er holdningen klar, tonen skal skærpes i høringssvaret.

”Vi har besluttet at høringssvaret skal gøres meget mere præcist, vi ønsker fra politisk side at sende et meget klart signal, at vi på ingen måde ønsker de vindmøller i Jammerland Bugt, og det handler også om at sende et meget klart signal og en opbakning til de mange borgere som gør en indsats for ikke at få den her vindmøllepark,” siger formand for udvalget, Jakob Beck Jensen (V), og fortsætter,

”Så vi vil starte på side et i høringssvaret at gøre den politiske holdning meget klar, at vi simpelthen ikke vil have den vindmøllepark i Jammerland Bugt, og det skal være meget klart fra starten af.”

Teknik- og Miljøudvalgets holdning er dermed helt i tråd med borgmester Martin Damm, som høstede et stort bifald på borgermødet, da han sagde,

”Vi har vurderet vores holdning til opstillingen at vindmøllerne i bugten, og vores konklusion fra dag et har egentligt været klar, vi ønsker ikke vindmøller i Jammerland Bugt.”

I det forslag til et høringssvar som Teknik- og Miljøudvalget skulle tage stilling til, står der bl.a.,

”Gennem tiden har der været en tydelig borgerdreven modstand til projektet som også afspejler seneste borgermøde i Kalundborg Hallerne den 16. januar 2019. Kalundborg Kommune er løbende i kontakt med borgere fra områderne i Jammerland Bugt omkring projektet og kommunen er også bekendt med et omfattende høringsmateriale fra foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt”. Ligeledes er der ikke lokal politisk opbakning til projektet siden Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. marts 2015.”

Nu skærpes tonen altså i høringssvaret inde det skal afleveres senest d. 28. februar.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0