AnnonceLuk annonce
Dyrehøj Vingaard er truet på sine udviklingsmuligheder

11-06-2021

Folketingspolitiker Jacob Jensen (tv),Carl F. Stub Trock og Tom Christensen fik fredag eftermiddag en snak om, at Dyrehøj Vingaard er truet på sine udviklingsmuligheder grundet lovgivning. Foto: Gitte Korsgaard.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk  

Dyrehøj Vingaard, der er Danmarks største vingård er truet på sine udviklingsmuligheder, da de danske udlændingemyndigheders manglende forståelse for behovet for højt kvalificeret arbejdskraft sætter en kæp i hjulet for en ellers flot fremgang.

Folketingsmedlem Jacob Jensen (V) besøgte fredag Dyrehøj Vingaard. Han skulle høre om succesen og udviklingsmulighederne for dansk vin, men også forstå de aktuelle problemer med at få lov til at ansætte kvalificerede medarbejdere. Dansk Erhverv melder ligeledes, at organisationen hurtigst muligt vil tage sagen op med de relevante myndigheder. Efter hele to afslag på kort tid fra SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) står Dyrehøj Vingaard i en kritisk situation, der kan bremse udviklingen på Danmarks største vingård og indirekte for en succesfuld ny dansk vinindustri, der spirer frem i disse år.

SIRI viser i deres afslag, at de slet ikke har indsigt og forståelse for de helt nødvendige og unikke kompetencer, der skal til for at udvikle og drive en vingård, og for at sætte dansk vin på verdenskortet. Baggrunden for ’nødråbet’ er to aktuelle sager,” siger både Carl F. Stub Trock, der er bestyrelsesformand og vinbonde og ejer af Dyrehøj Vingaard og vinbonde, Tom Christensen. 

De er begge meget uforstående over for måden hvorpå, at man er blevet behandlet i to helt konkrete sager, og har derfor bl.a. taget kontakt til folketingsmedlem Jacob Jensen (V) for at gøre opmærksom på de store problemer.

”Vi har valgt at invitere Jacob Jensen herud  af to grunde. Han skal vide, hvor stærkt det går på Røsnæs lige nu, men desværre hænger den gode historie også sammen med den skidte historie, nemlig, at problemerne med SIRI kan ødelægge det for en hel vinindustri,” fortæller Carl F. Stub Trock.

Jacob Jensen er enig i, at de konkrete sager på Dyrehøj Vingaard tyder på, at der er noget galt med måden, hvorpå lovgivningen bliver administreret: ”Der er jo lavet en helt generel lovgivning, og det er for så vidt godt nok. Men bliver reglerne administreret efter hensigten – det er spørgsmålet. Regler kan jo være gode nok, men vi ønsker selvfølgelig, at lave de regler så smidige, så vi sikrer, at den relevante arbejdskraft, som vi har brug for, er til stede for dansk erhvervsliv, ” siger Jacob Jensen, og fortsætter: ”Denne gang vil jeg faktisk gå på kompromis med mit princip om, at jeg ikke er sagsbehandler, da jeg bliver nødt til at rette henvendelse til systemet. Der er noget, der er galt her.”

De to konkrete sager

”Den ene sag er en afvisning af ny vinmager fra Californien, idet Dyrehøj Vingaard i efteråret 2020 søgte efter en ny vinmager. For at kunne bestride dette job skal man have en 5-årig universitetsuddannelse med speciale i vinproduktion, også kaldet en ’master i ønologi’, og denne uddannelse udbydes i alle de klassiske vinlande i Verden. Men de specielle klimatiske forhold for vinproduktionen i Danmark kræver indsigt i de køligere landes vilkår, og derfor er ønologer fra f.eks. New Zealand, Canada eller Tyskland særligt veluddannede til at løfte ansvaret i Danmark. Derfor igangsatte Dyrehøj Vingaard en rekrutteringsproces for at finde de optimale kompetencer og erfaringer - og det lykkedes. I starten af december 2020 skrev Dyrehøj kontrakt med en ung mand fra Californien, der havde taget sin master i ønologi i New Zealand, og dermed havde den ønskede viden om ’koldklima vine’. Kort efter søgte den nye vinmager om tilladelse til at rejse til - og arbejde i Danmark. Men SIRI afslog slut marts i år, at give opholds- og arbejdstilladelse til den unge mand, da de ikke mener, at han har de nødvendige kvalifikationer. Styrelsen (SIRI) forstår altså ikke, at en dansk vingård har brug for en master i ønologi for, at kunne lave vine i international topkvalitet, at sådanne ønologer ikke findes i Danmark, og derfor må hentes i udlandet, endsige at netop denne kandidats uddannelse fra New Zealand i allerhøjeste grad var ’specielle, individuelle kvalifikationer’. Konsekvensen blev, at Dyrehøj Vingaard pt. står uden vinmager, og har måttet klare sig selv siden høsten i efteråret, hvilket langt fra er optimalt endsige holdbart ift. vingårdens egen produktion og ift. vinproduktionen for ca. 25 andre danske vingårde,” skriver Tom Christensen og Carl F. Stub Trock i en pressemeddelelse.

Derudover har SIRI ligeledes givet afslag på arbejds- og opholdstilladelse til ny assisterende vinmager, og dermed er der en akut risiko for at miste markchefen fra Frankrig, der arbejder for Dyrehøj Vingaard. I september 2020 ansatte Dyrehøj Vingaard nemlig en ny markchef, der har ca. 10 års solid erfaring med at passe vinmarker i Frankrig og flere andre lande i verden. Han flyttede til Røsnæs sammen med sin canadiske kæreste og sambo gennem flere år, der også har erfaring fra udenlandske vingårde, bl.a. fra sit hjemland, der ligesom Danmark laver ’koldklima vine’. 

”Derfor ville Dyrehøj gerne ansætte markchefens kæreste som assisterende vinmager, da hun er dygtig og erfaren på dette område samt bor få km fra vingården. Catherine søgte om arbejds- og opholdstilladelse som partner til Nicolas, der er EU-borger. Men også i dette tilfælde gav SIRI afslag - denne gang med begrundelsen, at Catherine ikke havde indsendt tilstrækkelig dokumentation for sit samliv med Nicolas. Catherine har netop indklaget/appelleret denne afgørelse til Udlændingenævnet, idet hun kan bevise sit samliv med Nicolas gennem 31 mdr. og dermed langt mere end kravet på 18 mdr. Men Dyrehøj Vingaard finder det aldeles urimeligt og umenneskeligt, at et dygtigt ungt menneske, der gerne vil arbejde i Danmark, og som besidder unikke, efterspurgte kompetencer, på denne måde skal blotte sig og indsende bl.a. meget private fotos for at overbevise danske myndigheder om et bevisligt samliv,” fortæller Carl F. Stub Trock.

Risikerer at stå helt uden faglært personale

Dyrehøj Vingaard har endvidere fået oplyst, at behandlingen af den unge kvindes klage kan tage mellem 1-2 år.

”Og så længe er det ikke rimeligt, at hun skal leve i uvished om en evt. udvisning - og at vingården skal ’overleve’ uden kvalificeret personale. Samlet set betyder SIRIs to afslag på kort tid, at Dyrehøj Vingaard står uden vinmager og uden assisterende vinmager, selv om vingården har fundet de rigtige kandidater til begge jobs. Og hvis Catherine bliver udvist, vil Nicolas også forlade Danmark - og så står Dyrehøj Vingaard helt uden det faglærte personale, der skal til for at drive en vingård,” siger Tom Christensen.

Hvis Dyrehøj Vingaard fortsat bliver forhindret i at drive vingård, vil det ramme en lang række andre danske vingårde, der får produceret deres vine på Dyrehøj. Som den største vingård i Danmark er Dyrehøj på mange måder et kraftcenter for udviklingen af en egentlig vinindustri i landet, så en kvælning af Dyrehøj vil få afledte effekter på rigtig mange områder. 


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0