Video: Vil undgå, at spildevand løber over

kontakt@tv-kalundborg.dk

Overløb fra kloaksystemet skal ske så sjældent som muligt, og gøre så lidt skade som muligt. Det er målet for Kalundborg Forsyning. 

”Overløb sker kun ved kraftige regnskyl, og det meste af overløbet er regnvand. Men der er lidt spildevand i, og det arbejder vi på at minimere og på lang sigt helt undgå,” siger Anna Fjordside, teamleder ved Kalundborg Forsyning.

Ny film om overløb

I en ny film forklarer Kalundborg Forsyning hele historien bag overløb: Hvorfor de er anlagt, hvordan de fungerer, og hvordan man kan undgå overløb i fremtiden. Filmen ligger på Kalundborg Forsynings hjemmeside. ”Der har været offentlig debat om overløb, så vi synes, det er vores pligt at informere, så alle kan tage stilling på et oplyst grundlag. I filmen lægger vi fakta frem og fortæller om arbejdet med at begrænse overløb,” forklarer Anna Fjordside.

Filmen varer 4.30 minutter, og den er produceret i samarbejde med 13 andre forsyningsselskaber, som også vil minimere deres overløb.

Den vigtige sikkerhedsventil

Overløb er en slags sikkerhedsventil i de kloakrør, der både har regnvand og spildevand. Når det regner meget kraftigt, kommer der mere vand i kloakken, end der er plads til. Overløbsbygværk sikrer, at en mindre del af dette vand løber over under kontrollerede former. Alternativet kan være, at vandet presser sig op gennem kloakdæksler eller oversvømmer kældre i lavtliggende områder. Det vand, som løber over og videre ud i et vandløb, er regnvand blandet med lidt spildevand. Fast materiale i spildevandet bliver samlet op i en rist, så der flyder ingenting rundt efter et overløb.

Kalundborg Forsyning er i gang med at separatkloakere mange områder. Det betyder, at man har ét rør til regnvand og ét til spildevand. Jo flere steder, det bliver gennemført, jo færre overløb vil der være. Det vil tage adskillige år og koste mange millioner kroner at lægge to rør overalt. I mellemtiden arbejder Kalundborg Forsyning løbende på at styre spildevandet, så overløb sker så sjældent som muligt.

Kalundborg Forsyning har 170 overløb. I 2020 skete der overløb ved regnskyl med ca. 3 millioner kubikmeter regn- og spildevand. I 2020 blev der tilsammen renset ca. 9.5 million kubikmeter på alle vores renseanlæg.

Del