AnnonceLuk annonce
Vil stoppe trafikken i gågader

03-10-2019

Den øverste del af Skibbrogade lukkes for kørende trafik. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Nu skal trafikken i Skibbrogade og Kordilgade begrænses, og man begynder med aftagelige pullerter i Skibbrogade og store beton-blomsterkummer i Kordilgade.

Teknik- og Miljøudvalget vil begrænse trafikken i gågaderne i Kalundborg, og det begynder med Skibbrogade, hvor man vil sætte aftagelige pullerter op for enden af Skibbrogade mod Bredgade. Forslaget er netop vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget, og skal nu videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

”Vi vil gerne begrænse trafikken i Kordilgade og Skibbrogade, både for cykler, knallerter og biler. Der er alt for mange, der kører ned gaden, og det vil vi gerne sætte en stopper for. Det er en gågade. Vi begynder i Skibbrogade med de aftagelige pullerter ud mod Bredgade. Derudover vil vi, i Kordilgade sætte nogle af de store beton-blomsterkummer op i gaden, så de ligesom bryder gadebilledet lidt, og giver indtryk af en gågade. Ligesom vi fastholder, at varekørsel kun er indtil kl. 12. Varekørsel derefter må ske fra parkeringspladsen ved Bredgade,” siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen.

Jakob Beck Jensen fortæller endvidere, at man overvejer at opsætte pullerter i Kordilgade også, men her kræves det, at de er tidsstyrede, og det er derfor en dyrere løsning end den i Skibbrogade. Hvis en sådan løsning ønskes, anbefaler man, at der laves et detaljeret projekt, som kan indgå i anlægsforslag for 2021.

Vil fortsat servicere gågaderne i Kalundborg

Derudover har Teknik- og Miljøudvalget har netop besluttet, at gå imod administrationen, og vil fortsat stå for vedligeholdelse af Kordilgade og Skibbrogade i form af, at man fejer hver mandag og fredag, og ligeledes står for snerydningen i gaderne.

”Administrationen har jo lagt op til, at man dropper at stå for rengøring i Kordilgade og Skibbrogade i Kalundborg. Dvs. fejning og snerydning, men det har udvalget valgt at gå imod. Vi skal fortsat servicere her, og vi fejer hver mandag og fredag, ligesom vi salter og rydder for sne om vinteren. 

Vi prioriterer faktisk stadig Kordilgade, og giver en helt særlig service her, hvor de fleste detailforretninger i kommunen trods alt ligger,” siger Jakob Beck Jensen.

En lukning af Skibbrogade med to aftagelige pullerter estimeres til at kunne løses inden for en udgift på ca. 30.000 kr. og foreslås etableret og finansieret over driften i 2020. Etablering af to tidsstyrede pullert i Kordilgade (spærring ved Øen samt ved Lindegade) estimeres til at koste ca. 360.000 kr.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0