AnnonceLuk annonce
Vil etablere bynært naturområde

01-06-2021

Området nord for Plejecenter Jernholtparken ønskes udlagt som bynært naturområde. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Lions og Kvickly i Kalundborg vil gerne etablere et bynært naturområde på omkring fire hektar. Idéen er opstået i forbindelse med juletræssalget de seneste år. De har nu henvendt sig til Kalundborg Kommune med et forslag om etablering af et naturområde i Kalundborg by. Man har set på arealet nord for Plejecenter Jernholtparken. Arealet har igennem en årrække været en del af de arealer, som kommunen har forpagter på, og det ligger i dag som græsareal. 

Lions og Kvickly har gennem flere år samarbejdet om bl.a. julehjælp til udsatte familier, og derigennem opstod idéen om at etablere et bynært naturområde i Kalundborg. Tanken er, at området skal etableres og drives via fonde og frivillige lokale kræfter. Lions Kalundborg og Kvickly Kalundborg har nu sendt et oplæg til kommunen til en ændret udnyttelse af området nord for Plejecenter Jernholtparken, hvor der lægges vægt på udbygning af forskellige naturtyper og rekreative muligheder, idet der samtidig tages hensyn til arealets naboer. Kommunen skal derfor nu træffe beslutning om, hvorvidt der kan arbejdes videre med projektet.

Idéen kom med bæredygtige juletræer

Sidste år prøvede Lions at sælge juletræer i potter, med tanke for genbrug og bæredygtighed, som efter jul blev plantet ud igen, og det er her fra idéen mht. et bynært naturområde kommer. Der er dog ikke tale om en juletræsskov. Lions og Kvickly Kalundborg lægger ydermere op til, at lokalbefolkningen skal involveres, da der bor mange i området omkring det udpegede areal. Der vil derfor komme et offentligt møde i området umiddelbart efter sommerferien i 2021, da man håber, at kunne påbegynde tilplantning af arealet sidst på efteråret 2021. 

”Der skal holdes et borgermøde i området for netop, at se på mulighederne. Vi har blot ventet på, at udvalget skal sige ja til at gå videre med projektet. Men det er meningen, at folk i området skal kunne stille spørgsmål osv. De skal jo være med på det, det er helt afgørende. Men det er altså et helt fantastisk projekt for borgerne i området, men også for hele Kalundborg. Kalundborg vil jo også gerne gøre mere for naturen, og kan vi være med til at skabe noget mere natur i stedet for, at have et område, der bare ligger hen til ingenting, er det da fantastisk,” fortæller Flemming Larsen, der er formand for Lions Kalundborg, og fortsætter: ”Kommunen har jo allerede en plan for et grønt område, der er bare aldrig blevet gjort noget ved det. Idéen kom, da vi solgte genbrugsjuletræer sidste år. VI kom til at tænke over, hvordan vi kan gøre noget i Kalundborg for at plante nogle flere træer. Det er ikke juletræer, det drejer sig om. Det bliver nogle steder skov, nogle steder enkeltstående træer, andre steder frugttræer, og selvfølgelig stier i området. Det bliver varieret mosaik af forskellige typer natur, og det her bliver noget helt fantastisk, vi får i Kalundborg. Jeg er så glad for, at politikerne har taget det til sig, og går videre med det.”

Passer fint med ’Danmark vildeste kommune’

Det er tanken, at der skal etableres en mosaik af overdrev, skov og enkeltstående træer. Etableringen af træer vil ske med mest mulig hensyntagen til arealets naboer. Plantning af træer vil fortrinsvis foregå ved, at der skaffes fondsmidler og lokale donationer. Projektet vil understøtte de aktiviteter og initiativer, der knytter sig til konkurrencen om at blive ”Danmarks vildeste kommune”.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0