AnnonceLuk annonce
Vil bygge op mod 190 lejligheder i Kalundborg

03-06-2020

Det nye boligområde skal opføres på en godt 16.000 kvm. stor grund med Meny Kalundborg som nærmeste nabo. 

Af Jens Nielsen

En lokal projektudvikler har anmodet Kalundborg Kommune om at igangsætte lokalplanlægning for etageboliger på et godt 16.000 kvadratmeter stort område øst for Klosterlunden/nord for Holbækvej i Kalundborg.

Det 16.465 kvadratmeter store område er beliggende med Meny Kalundborg som nærmeste nabo, skal i følge projektoplægget rumme mellem 80 og 190 lejligheder som etagebyggeri i to og tre plan.

Området er i forvejen udlagt til boligområde i kommuneplanen med en bebyggelsesprocent på 30%, hvor det fremsendte projekt har en bebyggelsesprocent på 55.

Sagen er på til det kommende møde i Teknik og Miljøudvalget, hvor det skal besluttes om der skal arbejdes videre med det store boligprojekt.

Projektudvikleren, repræsenteret ved Lundhils Tegnestue i Horsens, ønsker at udvikle et boligområde med mellem 80-190 lejligheder, med et varieret udbud af lejlighedstyper og størrelser, dog primært små boliger, fremgår det af dagsordenen for Teknik og Miljøudvalget.

Der ønskes opført boliger i henholdsvis 2 og 3 etager med overvægt af ungdoms- og studieboliger. Bebyggelsen tænkes opført som let byggeri i trækonstruktion, gerne som lavenergibyggeri.

I det fremsendte projekt bliver der plads til 194 boliger i størrelsen fra 20 kvm. til 80 kvm.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0