AnnonceLuk annonce
Vil bygge 8000 kvm erhvervsbyggeri på tom grund

31-05-2021

Der planlægges at opføre fem forskellige bygninger med at samlet areal på 8000 kvm.

Af Jens Nielsen

En investor, som ønsker at etablere virksomhed i Kalundborg, anmoder om, at kommunen igangsætter udarbejdelsen af et forslag til lokalplan for erhvervsområde hvor der ønskes opført 8000 kvm erhvervsbyggeri.

Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune skal på deres kommende møde tage stilling til en anmodning fra Pilegaarden Consult, som på vegne af WJ Ejendom, Slagelse, om at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for erhvervsområdet på Hovvejen 2 (hjørnet af Hovvejen og Slagelsevej i Kalundborg).

Området skal anvendes til butikker for særligt pladskrævende varer, let industri og håndværk, kontor og serviceerhverv inden for miljøklasse 1-3, i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse for området.

Ansøgeren ønsker at placere fem bygninger på erhvervsgrunden med størst mulig orientering af facader mod Hovvejen og Slagelsevej.

Den størst af de fem bygninger er 2571 kvm stor og den mindste er 686 kvm. I alt udgør de fem bygninger 8300 kvm.

Bygningsmassen er planlagt som traditionelt erhvervsbyggeri med porte til varemodtagelse og med en maksimal tilladt bygningshøjde på 8,5 meter

Projektudvikleren ønsker at etablere vejadgang til Slagelsevej med en placering af ind- og udkørsel så tæt på krydset Hovvejen/Slagelsevej som muligt i forhold til nuværende og kommende trafik.

Ejeren af erhvervsgrunden oplyser til TV-Kalundborg, at grunden endnu ikke er solgt men, at der er lavet en købsaftale med en betingelse af, at Kalundborg Kommune godkender projektet.

Der har været flere interesserede købere til den store erhvervsgrund med den attraktive placering, men de projekter som har været på tegnebrættet har ikke kunne godkendes af Kalundborg Kommune. Det nu ansøgte projekt ser ud til at overholde gældende regler for området og det er nu op til Teknik- og Miljøudvalget, at tage stilling til den fremsendte ansøgning.

”Det er dejligt at der nu kommer til at ske noget på den store erhvervsgrund. Der sker rigtigt meget i Kalundborg i øjeblikket, og det er der også nogle investorer som sidder og kigger på,” siger Jacob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget, og fortsætter, ”Set fra min side burde der ikke være nogen problemer i at godkende det ansøgte projekt, men det skal det samlede udvalg tage stilling til på torsdag."


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0