AnnonceLuk annonce
Vikinger lægger op til ny fremtid ved Tissø

14-06-2021

kontakt@tv-kalundborg.dk

Vikinge-aktiviteterne ved Tissø tegner til at få en helt ny fremtid. Efter 10 vikingemarkeder blev sidste års marked aflyst på grund af COVID-19, og heller ikke i år bliver der vikingemarked ved Tissø. 

Det er netop blevet besluttet, at man aflyser årets vikingemarked ved Tissø. Det oplyser Flemming Engtoft Larsen, formand for Tissø Marked og Kulturformidling, som har stået for 10 meget succesrige markeder. Samtidig oplyser han, at det efter sommerferien skal vurderes, hvordan aktiviteterne i fremtiden skal organiseres. Flemming Larsen lægger op til et tættere samarbejde med Fugledegård Vikingecenters faste ansatte. Han foreslår, at de skal være med til at forberede og styre nogle af de vikingeaktiviteter, der i fremtiden skal finde sted på Fugledegård.

En nødvendighed

”Det er på tide, at se på fremtiden. Markedet har været en kæmpe succes. Det skal vi ikke sætte over styr, men en ny organisering med flere aktive aktører er en nødvendighed for at byde på et stort marked. Der kan for eksempel blive tale om at udlicitere opgaver som mad, parkering m.v. til andre foreninger, så  de løser disse opgaver i forbindelse med vikingemarkedet,” påpegede formanden på Tissø Marked og Kulturforenings generalforsamling onsdag aften.

Generalforsamlingen fandt sted udendørs med 20 deltagere, som blev bespist med vikingemad. Flemming Larsen mindede om, at mange af de penge, der af foreningen er tjent på vikingemarkederne, er blevet brugt til installationer på centret. Det gælder for eksempel Tissø-ringen, runestenen, vikingeskibet Røskva, nye skilte og tekniske installationer. 

”Tissø-området er omgivet med gode vikingehistorier og mange spændende fund. Lad os se på nye muligheder for vikingcentret i fremtiden,” opfordrede Flemming Larsen.

Formidling er vigtig

Henning Fougt, der er formand for Fugledegårds bestyrelse, deltog i årsmødet og påpegede, at fra vikingecentrets side er formidling det, man er mest optaget af. På årsmødet oplyste man, at der i sommer bliver budt på vikingeaktiviteter på Fugledegård, en række weekender arrangeret af en vikingegruppe i samarbejde med vikingecentret. Desuden bydes på to aktivitetsdage for børn i et samarbejde mellem Lions Club Kalundborg og Red Barnet. I den kommende weekend - på lørdag - vil det nystiftede vikingeskibslav under foreningen holde åbent hus, og fortælle om mulighederne for at blive medlem, og komme til at sejle på Tissø med foreningens vikingeskib Frigg. 

Tre nye med i bestyrelsen

På generalforsamlingen blev Michelle Nørmark, Ulla Gerner Lund og Jann Søderholm nyvalgt til bestyrelsen. De afløser Kis Nielsen, Kirsten Sielemann Jakobsen og Nicolaj Strandby Dam-Larsen, som ikke ønskede genvalg. Det gjorde foreningens kasserer, Henning Vingborg, som er udpeget uden for bestyrelsen, heller ikke. Genvalgt til bestyrelsen blev Kathrine Brandstrup samt suppleanterne Martin Nobel og Peter Hermann.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0