AnnonceLuk annonce
Video: Forundersøgelser af Kattegatforbindelse i gang

24-09-2019

Af Jens Nielsen

Forundersøgelser til en eventuel Kattegatforbindelse er tirsdag startet i Kalundborg. En projektgruppe, der består af repræsentanter fra Vejdirektoratet, Sund og Bælt samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, har i dag været i Kalundborg for at starte forundersøgelserne af en eventuel Kattegatforbindelse. Projektgruppen har besøgt både Røsnæs og Asnæs.

Ifølge finansloven blev den tidligere regering og Dansk Folkeparti enige om at prioritere 60 millioner kroner til en forundersøgelse af en potentiel Kattegatforbindelse. Heraf er der afsat 15 millioner kroner i 2019, 25 millioner kroner i 2020 og 20 millioner kroner til forundersøgelse i 2021.

Forundersøgelsen er den første konkrete planlægningsundersøgelse af en Kattegatforbindelse og vil give et billede af, hvordan en fremtidig forbindelse kan se ud.

I dag tirsdag var projektgruppen bag undersøgelsen i Kalundborg, hvor de både besøgte Røsnæs og Asnæs.

Massiv protest

Der har længe været en massiv protest mod at flække Røsnæs med en motorvej, og i dag har foreningen ’Nej til motorvej på Røsnæs’, haft foretræde for Folketingets Trafikudvalg.

På mødet fremlagde foreningen sine synspunkter og helt specifikt bad om, at ”Nej til Motorvej på Røsnæs”, Danmarks Naturfredningsforening og andre relevante civile organisationer inddrages og sikres en høringsret ved kommende planer og beslutninger.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

12128