AnnonceLuk annonce
Vi skal plante flere træer

10-03-2019

 Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

På Teknik- og Miljøudvalget behandlede man i denne uge et forslag fra Niels Erik Danielsen (Enh.) vedr. en kampagne for mere skov. Udvalget ønsker at fremme skovrejsningen, men mener, at det er op til den enkelte lodsejer, om man vil plante flere træer.

Enhedslisten Kalundborg stillede til mødet i denne uge, i Teknik- og Miljøudvalget, forslag om, at udvalget iværksætter en kampagne for mere skov. Forslaget blev dog sendt videre til kommunalbestyrelsen.

”Kampagnen tager udgangspunkt i det store behov, der er for, at vi reducerer CO2 indholdet i atmosfæren. Ligesom den tager udgangspunkt i bl.a. en opfordring til potentielle lodsejere, der har mulighed for at etablerer skov. Derudover tager kampagnen udgangspunkt i en undersøgelse af kommunens muligheder for at etablerer mere skov ligesom man gerne vil opfordre borgerne om at plante flere træer, og fx bruge træer som gave,” skriver Niels Erik Danielsen bl.a. i sit forslag. 

Planen er mere skov

Han fortæller endvidere, at en fotomåling fra 2012, over Kalundborg Kommune viste, at der er ca. 5.320 hektar skov i kommunen. Det er ca. 9 % af kommunens samlede areal.

”Desværre har dette tal ikke ændret sig nævneværdigt i de seneste år. Kalundborg Kommune har et måltal på, at vi skal nå et skovareal på 20 %. Det svarer til en forøgelse fra 5.320 hektar til ca. 12.000 hektar. Til sammenligning er kommunes samlede areal på 60.400 hektar,” skriver han i forslaget.

Frivillighedens vej

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V) fortæller, at han også ønsker at fremme skovrejsningen yderligere, men pointerer også, at det jo allerede står i kommuneplanen, at man gerne vil være med til at fremme skovrejsningen. 

”Men det skal jo ske på frivillig initiativ, det er op til den private lodsejer, om man vil plante flere træer,” siger han.

At det skal foregå via frivillighedens vej, er Niels Erik Danielsen også enig i. ”Mere skov, kræver at der er flere lodsejere, der ønsker at etablere skov. Skovplantning kan primært ske ad frivillighedens vej. Men mere skov er godt for klimaet, og det giver folk mulighed for at komme ud i den friske natur.”

Forslaget skal nu behandles i kommunalbestyrelsen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0