AnnonceLuk annonce
Vi politikere skal da især lægge os i selen.

21-01-2020

Læserbrev:

Vi politikere skal da især lægge os i selen

I Nordvestnyt d. 16 januar udtaler formanden for Børn- og familieudvalget Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) at ”Skolerne skal lægge sig i selen nu. Det er simpelthen ikke godt nok, at 25 procent ikke får 02 i dansk og matematik”.

Han henviser til “Kvalitetsrapporten for skolerne i Kalundborg kommune”, der bl.a viser, at 75 procent af eleverne i Kalundborg opnåede at få en minimumskarakter på 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse i skoleåret 2018/2019, hvilket er en tilbagegang i forhold til året før, hvor tallet var oppe på 79,5 procent.

Jeg synes han med udtalelserne skubber ansvaret fra sig og ud til skolerne!

Men er der ikke tale om et fælles ansvar? Og et overordnet ansvar som vi politikere har, for at sikre nogle ordentlige rammer for vores folkeskoler? Og det er da i høj grad spørgsmålet, om vi som politikere har sikret disse rammer?

Jeg ser frem til snarligt at debattere dette i kommunalbestyrelsen!

Thomas Malthesen Hiorth

kommunalbestyrelsesmedlem, SF Kalundborg

Azaleavej 22

4470 Svebølle


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0