Vi må have genskabt demokratiske forhold i Kalundborg.

Læserbrev:

Vi må have genskabt demokratiske forhold i Kalundborg!

Jeg synes at Thomas Malthesen og Tommy Dinesen har fat i nogle centrale ting vedrørende  de foreslåede regler for politikeres besøg på kommunale institutioner.
Jeg var den, - som borgmester -, der indførte de første af sådanne regler. I en situation, hvor der var en tendens til at nogle politikere (og ikke kun i Kalundborg) ville bruge disse besøg til at fremme deres personlige valgkamp. Reglerne var også tænkt som en beskyttelse af personalet.

‘Når jeg i dag konfronteres med det forslag, der skal behandles i  kommunalbestyrelsen 26.2 fortryder jeg, at jeg gik med til at lave regler overhovedet. Vi er nu nået dertil, at vi, efter at administrationen/bureaukratiet har overtaget sagen,  ender med endnu en begrænsning af demokratiet.


Det hører ingen steder hjemme, at et flertal i kommunalbestyrelsen skal kunne forbyde pressens adgang til kommunale institutioner, selv om det er skulle ske i forbindelse med en politikers valgkamp. Det er et angreb på ytringsfriheden og på pressefriheden og dermed på demokratiet.

Men det er desværre ikke det eneste angreb på demokratiet i Kalundborg.

I forbindelse med diskussionen om vejføringen ved Raklev kirke har borgmesteren set sig foranlediget til at opsige den indgåede budgetaftale og fremsat nogle forblommede udtalelser om, at det nok ikke kunne betale sig at indgå aftaler med A,F,Ø gruppen mere. Hertil er to ting at sige: 

For det første er der uenighed om, hvad aftalen gik ud på.

For det andet indebærer udsagnet et klar bevis på borgmesterens manglende forståelse af hvad demokrati er.’
Hos Martin Damm reduceres demokrati til ordet afstemning. Har man flertal har man ret.
Men det centrale i demokratiet er dialogen - afstemningen er kun nødvendig, når man ikke kan tale sig til rette.
Det har jeg mere end 15 års erfaring for, at Martin Damm aldrig har begrebet eller ikke ønsker at støtte. Dialog er ikke hans kernekompetence.
Konsekvensen af Martin Damms synspunkt (og hans medløberes, Ole Glahn og Peter Jakobsen) er, at de 35.7 % af vælgerne, der i november 2017 stemte på A, F og Ø, bliver holdt uden for indflydelse på deres vilkår i Kalundborg kommune.

10 år med Martin Damm har repræsenteret en stigende grad af enevælde, godt sekunderet af DF og Det radikale V. Hvem har nogensinde oplevet, at repræsentanter for disse partier har reageret på endsige svaret på indlæg i dagspressen, selv om disse indlæg  var direkte rettet til dem personlig. Jeg har en fornemmelse af at borgmesteren ser en ære i at holde sig uden for debatten. "Lad dem dog, hvis de synes det er sjovt"!.

Derfor: En periode til med Martin Damm som borgmester  i Kalundborg vil være en katastrofe for demokratiet i Kalundborg!
Hvor er de personer, som tager initiativ til at skabe en borgergruppe, der kan samles om en troværdig, åben og demokratisk kandidat ?
Jeg har den opfattelse, at en sådan kandidat kan ikke findes i A, F eller Ø. Men jeg appelerer til den anstændige (borgerlige) del af vælgerkorpset i Kalundborg.
I skal i gang nu, hvis der skal skabes resultater 2021.

Kaj Buch Jensen

Del