AnnonceLuk annonce
Vi må altid prioritere - denne gang de svageste.

05-10-2018

Læserbrev:

Vi må altid prioritere - denne gang de svageste

Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Venstre har siden 2010 haft et godt og frugtbart samarbejde. Samarbejdet har haft det "lange lys" på, og har med sikker hånd bragt Kalundborg Kommune i en økonomisk gunstig position.

Hvor mange andre kommuner må skære ned, har vi stille og roligt forsøgt at gøre kommunen et bedre sted at bo, leve og drive virksomhed. Vi har ikke "larmet" ret meget undervejs, men i stedet haft fokus på opgaven og borgerne.

Kommunens budget til velfærd er meget tæt på at kunne udløse sanktioner grundet overforbrug generelt i landets kommuner. Derfor er vi nødt til at udvise ansvarlighed og prioritere det vigtigste.

Vi skal ikke skære på servicen i 2019. Men der er brug for at målrette vores midler til udvidelser hen mod en række udsatte og svage grupper, mens andre velfærdsforbedringer må vente til næste år, hvor vi bedre kan skabe luft til nye tiltag.

Rammen for budgetforhandlingerne har derfor været, at handicapområdet bliver tilført et større 2-cifret millionbeløb, så vi fortsat kan give en god service og undgå besparelser på vores handicappede medborgere. Det samme gør sig gældende for området for udsatte børn og unge, som ligeså vil få en millionindsprøjtning.

Begge områder vil også få eftergivet en stort 2-cifret milliongæld, så der kan startes på en frisk fra 1. januar 2019 med et budget, der afspejler områdernes udfordringer.

Det har heller ikke været til diskussion at tilføre ældreområdet et millionbeløb, så vi kan fastholde den populære klippekortsordning til frit valg af ydelser. Vi kommer også til at videreføre mobil blodprøvetagning, så svage ældre ikke skal køres langt, hvis de har behov for at få taget en blodprøve.

Flere ældre betyder også, at vi udbygger vores særlige sommerhustilbud til demente, så det har åbent alle ugens dage, og der tildeles en generel forhøjelse af budgettet til hjemmehjælp.

Vi har også besluttet at udvide puljen til støtte for frivillige aktiviteter på ældreområdet.

Endelig bliver budgettet til Heradøtrenes krisecenter for kvinder udvidet, så de udsatte kvinderne og deres børn kan få en god hjælp, der kan hjælpe dem videre i livet.

Ole Glahn (B), formand for kultur- og fritidsudvalget

Peter Jacobsen (O), 1. viceborgmester og formand for ældre- og sundhedsudvalget

Martin Damm (V), borgmesterFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0