AnnonceLuk annonce
Vi har alle et medansvar

05-09-2019

Onsdag var der SSP-Forebyggelsesmøde i Kalundborg om, hvordan man håndterer digital mobning.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Onsdag blev der afholdt SSP-Forebyggelsesdag i Kalundborg hallerne, hvor omkring 70 repræsentanter fra skoler, klubber, politi, SFO'er, forvaltningen, ungdomsuddannelser mm. mødtes for at stille skarpt på, hvordan man i fællesskab kan forebygge og håndtere digital mobning. 

Onsdag var omkring 70 mennesker travlt optaget med at tale om digital mobning i Kalundborg hallerne, det var nemlig her, at der blev afholdt SSP-Forebyggelsesdag isamarbejde med Center for Digital Pædagogik og Dansk Center for Undervisningsmiljø. Udgangspunktet var at skabe en fælles refleksion over, hvordan man i fællesskab kan understøtte en positiv online-kultur, samt forebygge og håndtere digital mobning og online-konflikter blandt børn og unge i Kalundborg kommune.

”Vi vil med forebyggelsesdagen sætte den digitale kultur og dialog på dagsordenen i de organisationer i kommunen, som beskæftiger sig med børn og unges trivsel. Forebyggelsesdagen vil derfor have et strategisk perspektiv på ovenstående og et særligt fokus på den digitale dimension i skolernes antimobbestrategier,” stod der i invitationen.

SSP koordinator, Andreas Knudsen fortæller, at digital mobning desværre er et emne, der er meget oppe i tiden, da flere og flere unge oplever det.

”Det er desværre den slags sager, der også rammer vores bord, og vi mener derfor, at det er vigtigt, at vi får skabt opmærksomhed omkring problemet både blandt forældre samt børn og unge, men også på skolerne. Det er noget, der fylder meget for børn og unge, og derfor er det også på dagsordenen. Vi tager også ud på skolerne, og laver dialogaftener med forældrene. De skal forholde sig og tage stilling til det,” siger han.

Vi har alle et medansvar

Han fortæller endvidere, at det handler om at få skabt opmærksomhed omkring problemet, da de desværre indimellem ser nogle situationer, hvor konsekvenserne har været store.

”Der går bare nogle gange alt for længe, inden man får lettet sit hjerte. Børnene og de unge går med det selv. Mange børn synes også, at voksne har svært ved at forholde sig til den slags problemer, fordi den digitale verden er en helt anden end den virkelige. Men man er i hvert fald nødt til, som forælder, at forholde sig aktivt til problemet, for det er der. Vi forældre er rollemodeller, og man bør tale med sine børn og unge om det, ligesom man bør have nogle regler. Når vi ser den salgs sager, der rammer vores bord, tænker jeg ofte, at hvis man havde taget en snak i klassen, og forældre havde været opmærksomme på problemet, havde det ikke været så stort et problem. Vi skal alle taler pænt til hinanden, det skal børn og unge forstå, ligesom de skal forstå, at man ikke kan se virkeligheden og nettet, som to helt separate verdner. De hænger nemlig sammen,” fortæller Andreas Knudsen

SSP-Forebyggelsesdag igen næste år

Der bliver igen næste år afholdt SSP-Forebyggelsesdag, hvor temaet dog bliver et andet. Idéen er netop at finde de problematikker, der rammer børn og unge, så man er klædt på til at hjælpe bedst muligt.

”Vi spørger tre fagudvalg i kommunen, om hvad der giver bedst mening at tage op, så temaet rammer bedst muligt, hvor problematikken og udfordringerne er i forhold til børn og unges trivsel,” slutter Andreas Knudsen.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0