AnnonceLuk annonce
Vestre Havnevej skal gøres mere trafiksikker

31-03-2017

Vestre Havnevej i Kalundborg. Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Vestre Havnevej i Kalundborg har en del kollisionsuheld mellem bilister og cyklister, og strækningen opleves som utryg og ikke særlig overskuelig. Derfor har man besluttet at gøre noget ved trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

På baggrund af, at mange oplever Vestre Havnevej i Kalundborg som utryg pga. trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, er der nu afsat et beløb i 2016 til trafiksikkerhedsmæssige ændringer. Kommunen ønsker at afprøve en ny trafikløsning på Vestre Havnevej, og man diskuterede, på udvalgsmødet i Trafik & Miljø i torsdags, hvorvidt man skal sætte i gang nu, eller vente til, at man laver alle de nye tiltag for Bynær Havnepark, hvor der netop også er et ønske om bedre forhold for de bløde trafikanter, samt bedre sammenhæng mellem by og havn. 

”Egentlig er det en gammel undersøgelse, men den blev drøftet, fordi der er ingen tvivl om, at det er en farlig strækning for de bløde trafikanter, og der skal gøres noget ved det, men det er også vigtigt, at få det gjort rigtigt fra begyndelsen, og ikke poster penge i noget, der så bliver lavet om igen om kort tid. Vi har derfor, i udvalget, besluttet at vente og se i forhold til projekt Bynær Havnepark, hvor der bl..a. er tegnet en cykelsti ind fra stationen og ud til strandstien. Dog bruger vi nogle af pengene nu på ny afstribning dernede, da den er for dårlig. Så det sker i nær fremtid," siger Svend Erik Autzen (V), der er formand for Teknik & Miljøudvalget i Kalundborg Kommune.

Man havde også talt om en såkaldt "2-1"-vej, men den idé har man droppet igen. På Vestre Havnevej er problemerne blandt andet konflikter mellem cykelbaner og p-pladser vinkelret på vejen, parkering i cykelbanerne, mange overkørsler på strækningen, for høj fart, manglende fortov i sydside og uoverskueligt vejbillede. Flere løsningsmuligheder har været overvejet og drøftet med politiet, samt sammenholdt med ønskerne til hvordan, området skal udvikle sig generelt i forbindelse med Bynær Havnepark. Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0