AnnonceLuk annonce
Vejkryds spærres så stort gravearbejde kan færdiggøres

29-09-2020

Af Jens Nielsen

Kalundborg Forsyning er i gang med et omfattende arbejde i Kåstrup, hvor der skiftes både kloak- og fjernvarmerør. Vejen har været spærret længe og nu spærres der også for den omkørsel som blev etableret da arbejdet gik i gang.

Der er intet som holder evigt, heller ikke kloak- og fjernvarmerør, derfor er Kalundborg Forsyning i gang med at skifte såvel fjernvarmerør som kloakrør på Kåstrupvej i Kåstrup. Arbejdet har efterhånden stået på længe og vil vare et stykke ind i november.

Strækningen der arbejdes på, er fra lige efter Tømmerup Brugs og til Kåstrup Holmevej, en strækning på 700 meter, som er helt afspærret for kørende trafik, og siden arbejdet begyndte, har der været etableret omkørsel ad Kåstrup Holmevej – Tømmerup Holmevej, men d. 1. oktober er den mulighed ikke længere mulig.

For at kunne færdiggøre det store gravearbejde skal krydset Kåstrupvej – Kåstrup Holmevej afspærres for trafik.

”I forbindelse med afspærringen af krydset er der to senarier, kloakarbejdet spærrer det i 14 dage, og er fjernvarmearbejdet ikke nået lige så langt på det tidspunkt, så åbner vi krydset midlertidigt for kørsel i nogle dage, og er gravearbejdet til fjernvarmen nået lige så langt som kloakarbejdet, så vil krydset være helt lukket omkring en måned,” forklarer Kenneth Aagaard, projektleder ved Kalundborg Forsyning.

Arbejdet med at udskifte kloak- og fjernvarmerør er meget omfattende og til stor gene for beboerne, men der var ikke andre muligheder grundet ledningernes tilstand.

”Der ligger en kloakledning i hver sin side af vejen som kan falde sammen hvornår det skal være, nu ligger vi en helt ny kloakledning midt i vejen, og det er et omfattende arbejde, hvor der flere steder graves ned i fem meter dybde,” fortæller projektleder ved Kalundborg Forsyning, Torben Nielsen, og Kenneth Aagaard suplerer,

”Vi har brugt mindst en million kroner på reparationer på fjernvarmeledningen inden for de sidste år, så det er den rigtige løsning helt at udskifte den nu, og så giver det god mening at udføre begge opgaver samtidig, ellers havde arbejdet varet endnu længere.”

Arbejdet har været forsinket omkring tre uger, bl.a. på grund af udfordringer med et par meget store sten som maskinerne er stødt på, men nu er de to uger indhentet så det langvarige arbejde kun er en uge bag ud på nuværende tidspunkt.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0