AnnonceLuk annonce
Var nedlukningen af psykiatrien nu også helt meningsløs?.

21-04-2020

På sn.dk har Camilla Hove Lund (CHL) og Anne Møller Ronex (AMR) skrevet, at de mener at “man i  Region Sjælland, som eneste region, og uden fagligt argument og uden politisk inddragelse og beslutnings proces, har valgt også at lukke stort set ned for alt på psykiatriområdet. Et område med borgere/patienter, som i den grad er afhængig af stabilitet og tilknytning i deres hverdag.”

CHL og AMR skriver også, at de er tilfredse med, at psykiatrien, angiveligt efter et pres fra Venstre og Radikale, som noget af det første nu åbner op, og at “de ikke håber, at denne meningsløse nedlukning, har fået for store konsekvenser”.

I regionsrådet har hverken Venstre eller Radikale dog bragt nødvendigheden af åbne psykiatrien gradvist op igen. Det har været en fælles beslutning på grundlag af en sundhedsfaglig anbefaling. Det er sådan set ret sympatisk at mene, at vi skal passe rigtig godt på vores borgere, der har brug for hjælp - dét skal vi i såvel somatik som psykiatri, og der er ingen tvivl om, at de psykiatriske patienter er en særlig udsat og sårbar gruppe, som vi alle har den største opmærksomhed på.

Desværre viser det sig nu, at heller ikke psykiatrien går fri for corona-smitte, og vi kan i dag læse, at der er konstateret covid-smitte på den psykiatriske akutafdeling på Psykiatrihospitalet i Vordingborg, hvorfor denne må lukke ned.

Godt nok vurderes det til at være en relativ kortvarig nedlukning, idet man håber på relativt hurtigt at finde smittekilden, afbryde smitterisikoen og teste såvel patienter som medarbejdere, og planlægge hvordan man kan igen kan åbne for akut psykiatrisk hjælp i Vordingborg,

Det er fint at være kritisk, men virkeligheden er at corona er alvorlig og smitter alle steder - så helt meningsløs var nedlukningen i psykiatrien så nok heller ikke!

Jeg håber så ikke, at at smitten får alvorlige konsekvenser for nogen af de smittede - og jeg håber, at alle der har brug for akut psykiatrisk hjælp, så snart det er muligt, igen kan få hjælp i Vordingborg, i stedet for at tage til akutmodtagelserne i Slagelse og Roskilde, så borgerne igen kan få den nødvendige stabilitet og tilknytning i deres hverdag.

Tak til alle medarbejdere i både somatik og psykiatri for den kæmpe store ekstra indsats som I udfører hver eneste dag ift Corona og Covid19 - også selv om I selv udsættes for smitte i jeres arbejde.

Kirsten Rask, Regionsrådsmedlem (A)


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0