AnnonceLuk annonce
Vand kan også sorteres

08-06-2021

Vand kan også sorteres. Ny film fra Kalundborg Forsyning viser, hvordan separatkloakering foregår.

Affald skal sorteres – det ved enhver.

Men det gælder også vand. Regnvand for sig og spildevand for sig. Det er mange steder nødvendigt for at forhindre oversvømmelser ved kraftige og hyppige regnskyl og for at rense vandet bedst muligt.

I en ny film fortæller Kalundborg Forsyning om sortering af regnvand og spildevand.

Nogle steder skal eller kan grundejerne selv håndtere regnvand på egen grund. Det kan løbe i en underjordisk beholder, en faskine, eller det kan samles op i regnbede og være med til at skabe rislende liv i haven.

Andre gange foregår det ved separatkloakering, hvor der lægges ét rør til regnvand og ét rør til spildevand. Regnvandet løber til et bassin, hvor urenheder synker til bunds og vandet langsomt kan sive videre til et vandløb. Spildevandet løber til et renseanlæg.

3 fordele ved separatkloakering

  • Separatkloakering er til stor gavn for miljøet, fordi spildevandsbelastningen til vandløb, søer og hav reduceres.
  • Separatkloakering minmere risikoen for oversvømmelser i din kælder og på din grund under kraftig regn.
  • Vi kan reducere driftsomkostningerne til vores renseanlæg, fordi vi modtager mere koncentreret spildevand, og derfor kan rense bedre og mere effektivt.

”Når vi laver projekter med separatkloakering er det dyrt både for Kalundborg Forsyning og for mange grundejere. De skal selv betale for at få lagt et ekstra rør på deres grund. Med filmen vil vi gerne forklare, hvordan det foregår og hvilken effekt, det har. Vi sorterer vandet, der hvor det er den mest klimasikre og bæredygtige løsning”, siger Anna Fjordside, teamleder for spildevand og renseanlæg i Kalundborg Forsyning.

Kalundborg Forsyning har lavet filmen i et samarbejde med en række andre forsyningsselskaber, som også arbejder med at sortere vandet.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0