AnnonceLuk annonce
Værn om kulturmiljøet og de udsatte borgere i Raklev.

13-12-2018

Læserbrev:

Værn om kulturmiljøet og de udsatte borgere i Raklev

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg har besluttet, at et unikt og gammelt kulturmiljø omkring Raklev Kirke, præstegård og sognehus skal ødelægges.

I skrivende stund truer en ekspropriation af præstegårdens have med seks-otte meter , så trafikken kommer betænkeligt tæt på selve præstegården. Det vil betyde væsentlige gener for beboerne fremover, da eksisterende beplantning skal fjernes og bliver afløst af støj.

Menighedsrådet har ansvar for embedsboligen og er bestemt ikke enig i , at den disposition vil være til almenvellets fordel. Et meget trafikfarligt T-kryds vil nemlig komme til at dominere lige præcis denne del af præstegårdens have mod syd.

Trafiktal allerede overhalet

En stigende trafikmængde er forudset, men slet ikke i det omfang, der synes åbenbart. Allerede nu - dokumenteret ved et opslag på kommunens hjemmeside om en nylig trafiktælling - er der så stor trafikstigning på stykket op til Raklev Skillevej, at belastningen langt overstiger de estimerede tal for 2024.

Vi er også stærkt bekymrede for vores sydlige naboer i Præstevænget, borgere, der i forskellig grad er handicappede.

Da Præstevænget blev anlagt, gav vi tilladelse til at nedlægge fire meter af vores præstegårdshave  til fordel for en adgangsvej til Præstehaven for beboere og pårørende samt medarbejdere. Beboerne kan i større eller mindre grad færdes selv eller med ledsager i området til alles glæde. Den mulighed vil blive stort set udraderet, og det ser menighedsrådet på med største bekymring. Der skal være plads til os alle.

Truende projekt

Menighedsrådet har i flere år arbejdet ihærdigt for at få et tilgængelighedsprojekt på Raklev Skillevej etableret mellem sognehus og kirke til gavn for vores mange brugere i forskellige aldersklasser - fra minikonfirmander over konfirmander til de ældre og gangbesværede.

Der er brug for bedre oversigtsforhold ud for kirke og sognehus for at sikre, at folk til fods kan passere i tryg forvisning om ikke at blive ramt at et køretøj. Det projekt trues i allerhøjeste grad af trafikmængden fra en - måske - kommende vejføring Herredsåsen - Raklev Skillevej.

Menighedsrådet er ikke imod en vej hen over Herredsåsen, men finder, at der kan være bedre løsninger for tilkobling til eksisterende vejnet, for eksempel sydligere ved  Nyrupvej.

Det hører ikke hjemme…

Menighedsrådet har allerede gjort indsigelse mod projektet ved at klage til Planklagenævnet. Det har vi, fordi vi mener, der mangler borgerinddragelse og høring af implicerede parter. Det hører ikke hjemme i et så stærkt demokratisk samfund som det, vi bryster os af at have, at "en vej-for-økonomiens-skyld" trumfes igennem med store omkostninger for lokalområdet og kulturværdierne på sigt.

Så kære politikere: Tænk jer godt om. Kom forbi og se på forholdene - og træf så jeres samvittighedsfulde valg.

På vegne af

Raklev menighedsråd,

Bodil Therkelsen

medlem af arbejdsgruppen omkring ændring af vejføringFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0