AnnonceLuk annonce
Vær opmærksom på ildelugtende og misfarvet vand

01-04-2020

Der er mange institutioner og virksomheder, der i forbindelse med nedlukningen som følge af Covid-19, har haft lukket for den almindelige drift, og derfor har varmtvandsinstallationerne i bygningerne ikke været i brug over en længere periode.

Det kan give problemer, hvis installationerne ikke bliver gennemskyllet, inden de tages i brug igen. Problemerne kan opstå som følge af, at stillestående lunkent vand i rørene kan danne grobund for bakterier, der kan medføre ildelugtende og misfarvet vand, oplyser Kalundborg Forsyning, der endvidere opfordrer til, at bor man i bygninger med store varmtvandsbeholdere, og især i perioder med lavt varmtvandsforbrug, skal være ekstra opmærksom på, at der altid holdes en tilstrækkelig temperatur i beholderen. For at modvirke bakterievækst, bør temperaturen være 55-60 °C.

Kalundborg Forsyning opfordrer til, at hele systemet efter stilstand bør gennemskylles, så det gamle vand tømmes ud. Dette gøres ved, at der åbnes for det varme vand, som skal løbe, indtil det har nået fuld temperatur.

Dette gælder for alle tappesteder, men især for brusere, hvor eventuelle legionella -bakterier i bruserslange- og rør kommer ud i luften med forstøvede vanddråber ved badning.

Anbefalede varmtvandstemperaturer for at modvirke bakterievækst

For at modvirke vækst af bakterier og særligt legionella, skal der være en temperatur på mindst 50 °C i hele brugsvandssystemet ved almindelig drift. Vandtemperaturen ved det tappested, der er længst fra beholderen/veksleren, bør opnå en temperatur på mindst 50 °C efter 10-20 sekunder.

For at overholde dette anbefales det generelt, at der holdes en temperatur på 55- 60 °C i varmtvandsbeholderen, oplyser Kalundborg Forsyning.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0