V-politiker skifter parti

Anita Winther skifter Venstre ud med Det Konservative Folkeparti.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Venstre-politiker, Anita Winther, der sidder i Kalundborg Kommunalbestyrelse, skifter med øjeblikkelig virkning til Det Konservative Folkeparti.

Med virkning fra i dag repræsenterer Anita Winther Det konservative Folkeparti i kommunalbestyrelsen. Hendes beslutning om at skifte parti skyldes både det politiske klima i Venstre i kommunalbestyrelsen og på landsplan.

”På baggrund af den seneste uro i Venstre, og den brutale behandling af Lars Løkke Rasmussen - sammenholdt med, at jeg igennem længere tid ikke har følt mig hørt eller respekteret i Venstre i kommunalbestyrelsen, kan jeg ikke længere se mig selv som medlem af Venstre,” siger Anita Winther.

Hun henviser til, at hun i forbindelse med flere beslutninger, og den måde, tingene ledelsesmæssigt er blevet håndteret på i gruppen i Kalundborg Kommunalbestyrelse, ikke har været enig.

”For ikke at være illoyal over for gruppen, har jeg flere gange stemt for sager, hvor jeg ikke havde mig selv med,” oplyser Anita Winther:

Manglede én stemme

Anita Winther manglede en enkelt stemme i at blive valgt ved kommunalvalget i 2017. De 174 stemmer rakte ikke. 

”Men de 1.163 personlige stemmer, jeg fik ved regionsvalget samme dag, gav dog et rygstød. Jeg gik i tænkeboks om min politiske fremtid. Jeg var sikker i min sag. Jeg vil stille op igen, men tanken om at skifte parti begyndte at ulme. Desværre blev medlem af kommunalbestyrelsen, Ella Rasmussen (V), syg, og jeg indtrådte i kommunalbestyrelsen som suppleant. I fuld respekt for Ella Rasmussen blev jeg og passede pladsen i Venstres gruppe.

Den 1. september 2019 indtrådte jeg imidlertid som fuldgyldigt medlem af kommunalbestyrelsen,” siger Anita Winther

Efter nøje overvejelser, kontaktede Anita Winther Peter Joensen, formand for Det konservative Folkeparti i Kalundborg. Efter drøftelser med ham og den øvrige bestyrelse i løbet af ugen, besluttede Anita Winther sig for at melde sig ind i Det konservative Folkeparti.

”Som socialkonservativ falder det i god tråd med mine holdninger, at familien ses som grundlaget for et velfungerende samfund, ligesom en prioritering af sundhedsvæsenet, de socialt udsatte, politiet og ikke mindst klimaet vægtes højt i De Konservatives partiprogram,” fortæller Anita Winther. 

Anita Winther fortæller ydermere, at hun har sat stor pris på de mange gode stunder sammen med Venstre og Venstres bagland, men at hun nu ser frem til samarbejdet med sine nye konservative kolleger samt til et bredt samarbejde med kommunalbestyrelsen, herunder Venstre.

Varm velkomst til Anita.

Ifølge formand for Det Konservative Folkeparti i Kalundborg, Peter Joensen, passer Anita Winthers tanker og holdninger både lokal- og landspolitisk godt til partiets holdninger omkring social ansvarlighed og økonomisk bevidsthed.

”Der er efterhånden kommet en mere generel social konservativ holdning i store dele af landet, og fremgangen ved Folketingsvalget bekræfter dette.
Lokalt i Kalundborg mærker vi også fremgang, og tænker, at Anita klart vil forbedre muligheden for at bringe gode konservativ tanker og forslag endnu mere i spil, nu hvor vi – 2 år før planlagt – får muligheden for at blive en stemme i kommunalbestyrelsen. Vi ser nu frem til at bidrage til gode og seriøse debatter og forslag i kommunalbestyrelsen, samt til at styrke vores alles lokale velfærdssamfund i Kalundborg til gavn for både borgerne og erhvervslivet,” 
siger han.

Anita Winther er medlem af Kalundborg Kommunalbestyrelses ældre- og sundhedsudvalg samt af socialudvalget. Hun har i dag orienteret borgmester, Martin Damm (V) og formanden for sin partiforening, Raklev Venstre, Svend Olesen, om sin beslutning.

Del