AnnonceLuk annonce
Utilfredsstillende resultat fra ordinær drift

06-02-2019

Årsresultatet for 2018 for Equinor Refining Denmark er på 837 millioner kroner efter skat. Dette resultat indeholder en opskrivning af anlægget på 846 millioner kroner. Uden opskrivning ville resultatet have været på 47 millioner kroner, som er et utilfredsstillende resultat for en stor virksomhed som Equinor Refining Denmark, det oplyser i en pressemeddelelse.

De væsentligste årsager til det lave resultat af ordinær drift er lavere marginer end forventet og højere omkostninger samt højere afskrivninger som følge af opskrivning af anlægget.

Opskrivningen af anlægget skyldes, at den forventede fremtidige indtjening er blevet bedre, hvor indførslen af ny bunkerkvalitet fra 2020 er en vigtig parameter for opskrivningen.

Selvom resultatet af den ordinære drift ikke er tilfredsstillende, er det vigtigt at pointere, at Equinor Refining Denmark har arbejdet med mange forbedringsprojekter, der har til formål at robustgøre selskabet til den fremtidige konkurrencesituation.

Der arbejdes systematisk med forbedringer i hele organisationen, og lean arbejdsmetode, præcision, risikovurdering og sikkerhed er en naturlig del af udførslen af det daglige arbejde, hvilket er vigtige elementer for at bygge en endnu stærkere organisation.

En stærk forbedringskultur kommer, fordi vi har et stort engagement og at alle kommer med en åben og positiv attitude.

”Jeg er alt i alt tilfreds med det økonomiske resultatet for 2018 i dagens markedssituation, og jeg vil gerne takke alle for deres store arbejdsindsats”, udtaler administrerende direktør Jofrid Klokkehaug.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0