AnnonceLuk annonce
Unge inddraget i ny Børne- og Ungepolitik

06-06-2020

kontakt@tv-kalundborg.dk

Interessentworkshops, ambitioner om inddragelse af de unge og masser af kreativitet ligger til grund for Kalundborg Kommunes nye Børne- og Ungepolitik.

Kalundborg Kommune har barberet voldsomt ned i det fysiske omfang af Børne- og Ungepolitikken. Til gengæld har kommunen skruet op for ambitionerne om at inddrage de unge og deres forældre i udformningen af politikken. Et meget synligt resultat er, at Børne- og Ungepolitikken er gået fra at være et klassisk, offentligt dokument på ca. 40 sider til en to-fløjet plakat, der omfavner de hensigter, som politikken sigter mod.

”Vi besluttede, at Børne- og Ungepolitikken skal fungere som et fælles fundament og vejviser for alle ledere og medarbejdere på børne- og ungeområdet. Børne- og Ungepolitikken sætter fokus på nogle grundlæggende og almengyldige værdier: omsorg og tryghed, trivsel og sundhed, leg og læring, udviklende fællesskaber og uddannelse og klar til fremtiden,” fortæller formand for Børn- og Ungeudvalget i Kalundborg Kommune, Karl-Åge Hornshøj Poulsen, og fortsætter:

”For at lykkes med opgaven krævede det, at vi tidligt i forløbet og i stort omfang ikke alene inddragede medarbejderne, men også de unge og deres forældre.”

Workshops og møder

Inddragelsesprocessen udmøntede sig i en række møder og workshops med deltagelse, der strakte sig fra medarbejdere og ledere fra skoler og institutioner over Jobcentret til Musisk Skole til Udviklingsstaben og Ungdomsskolen. Og ikke mindst havde processen stor deltagelse af forældre, elever fra en række skoler og Fælleselevrådet.

”Det var virkeligt fedt, at vi kunne få lov til at arbejde med en politik, vi også kunne gøre vedkommende for os, det handler om. Vi fik stor indflydelse på både udseende og indhold. Jeg oplevede, at politikerne også var glade for, at vi var med, så de ikke skulle arbejde ud fra, hvad de tror, de unge tænker, fordi vi jo kunne fortælle dem, hvad vi tænker og ønsker. Og så var det virkeligt spændende at komme tæt på den måde, politikerne arbejder på. Den politik vi blev enige om, tror jeg virkelig, at vi unge vil tage til os, fordi den både i form og indhold afspejler vores ungdomsliv,” siger Sofie Nilsson Hansen, der er formand for Fælleselevrådet i Kalundborg Kommune

Børne- og Ungepolitikken repræsenterer børnenes stemme, og har derfor et børneperspektiv. Dette afspejles blandt andet ved, at Børne- og Ungepolitikken indeholder autentiske citater fra børn og unge, der har deltaget i udarbejdelsen af politikken.

Se Børne- og Ungepolitikken her: https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=kalundborg07&ID=253818Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0