AnnonceLuk annonce
Undres over dispensation til 30 m. høj bygning.

21-11-2019

Læserbrev:

Undres over dispensation til 30 m. høj bygning.

I TV-Kalundborg kan jeg se en artikel om, at der skal opføres en bygning på 30 m på et forsøgsanlæg, Asnæsvej 2 A. Det der undrer mig er, at jeg på nettet kan se, at spørgsmålet allerede er godkendt af chefforhandlerens flertal, og at formanden for teknisk udvalg også har godkendt projektet. Dette er inden de udsendte nabohøringer er kommet tilbage og behandlet. Hvis I er i tvivl, så kan I læse det på facebook.

Når Kalundborg kommune på denne måde ved borgmesteren griber ind midt i høringsprocessen og kortslutter sagsbehandlingen, kan man jo lige så godt træffe sine beslutninger hen over hovedet på borgerne og på enhver måde tilsidesætte lovgivningen.

Det er jo ikke i jeres område, der skal bygges en 30 m høj bygning, hvor det i lokalplanen (nr 526 (tillæg nr 31 til Klb kommuneplan 2000-2009)) fremgår, at det kun er 10m, men det er i mit nærområde.

En ansøgt dispensation på op til 3 gange lokalplanen er ikke acceptabelt og jeg håber på at Kalundborg kommune tager det alvorligt med hensyn til naboerne, således at der stadig er tåleligt at bo i byzonen. Der er andre steder, som er mere korrekte med hensyn til placering et sådan produktionsanlæg. Måske har man valgt en forkert placering til dette anlæg. Lokalplanen tillader virksomhedsklasse 1-3 : industri, håndværk og service.  Så er spørgsmålet bare i hvilken kategori en protein produktion kommer ind under?

Ydermere ligger kommunen i lokalplanen meget vægt på, at området er meget synligt på flere indfaldsveje  til Kalundborg og derfor stiller krav til bebyggelsens udseende. Samt iflg. tegninger vil den nye bygnings placering komme i karambolage med et efter lokalplanen udlagt grønt område, som der ikke må bygges i.

Så jeg tænker at det ikke kun er de 30m, som dispensationen skal lyde på, men flere punkter, samt at der bør være  langt flere borgere, som tilbydes,  at tage stilling til "tårnet" i byzonen.

I øvrigt står der også i omtalte lokalplan at der ville blive lavet støjvolde med beplantning og grønne arealer "hvor der vil være mulighed for at lege i buskadset, bygge huler og lignende for børnene i området".

Alt dette skulle være på plads inden ibrugtagen af virksomheder bygget på arealet.  Det er nu 10 år siden at lokalplanen blev "solgt" til beboerne i nærområdet på de præmisser, men voldene/beplantningen er ikke på plads - dog er forsøgsanlægget taget i brug?

Kalundborg bør følge deres egen vision med området og ikke "tvinge" beboerne i byzonen til flere negativt rettede beslutninger. Mange af os bosatte os langt før end området blev udlagt til erhvervsområde...

René Beyer Larsen

Slagelsevej 136, KalundborgFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0