AnnonceLuk annonce




Undersøgelse er intetsigende.

13-03-2019

Læserbrev:

Undersøgelse er intetsigende.

Massiv modstand mod havvindmølleparken i Jammerland Bugt blandt de berørte. 69 % siger nej!

For at resultaterne fra en holdningsundersøgelse skal fremstå valide må man naturligvis spørge de borgere som emnet måtte have relevans for.

68 % af borgerne i Kalundborg Kommune mener, at det ingen betydning har med en havvindpark i Jammerland Bugt?

Hvorfor har European Energy/Boralex Inc. så ikke spurgt de 32 % af borgerne, som tillægger havvindmølleparken betydning, hvordan deres holdning er? Det er netop disse borgere, der er berørt af projektet. 32 % svarer til 320 respondenter, mens antallet af modstandere blandt respondenterne er 22 % eller 220. De 220 svarer til 69 % af de berørte borgere. Det tillader vi os at kalde en massiv modstand.

Hertil kommer adskillige personer, der berøres af projektet, men hvis holdninger ikke afspejles, fordi de ikke indgår i de valgte respondentgrupper. De er tilfældigvis sommerhusejere, der ikke har en telefon registreret på sommerhusadressen. Men de har en oplagt interesse i, hvorvidt projektet realiseres eller ej.

Svaret med, at 68 % ikke mener, at det har nogen betydning og så svaret på spørgsmål ”3. Er du generelt positiv eller negativ over for grøn omstilling?” Hvor 93 % af borgerne svarer, at de er meget positive eller positive, er de eneste observationer/konklusioner, der med sikkerhed kan uddrages af undersøgelsen. En viden som European Energy/Boralex Inc. i forvejen havde ganske godt styr på.

Til European Energy’s/Boralex Inc.’s overraskelse har vi også i foreningen Beskyt Jammerland Bugt en meget positiv og konstruktiv tilgang til den grønne omstilling. Vi er tilhængere af havvindmøller, men vi er endnu varmere tilhængere af, at fornuften kommer tilbage i energidebatten. Vi skal have havvindmøllerne ud at stå, hvor de rettelig hører hjemme, nemlig langt ude på havet. Det er en grundlæggende misforståelse at etablere en strømfabrik midt i Kalundborg Kommunes største sommerhusområde og derved konvertere områdets rekreative karakter til et industriområde.

Desværre - European Energy/Boralex Inc. - resten af undersøgelsen og i særdeleshed konklusionerne holder ikke vand. Selskaberne bruger konsekvent (med undtagelse af det sidste spørgsmål 9)) begrebet ”havvindpark” (begrebet eksisterer ikke i det danske sprog - det er norsk). Alle andre har, siden jeres éntre i vores uforstyrrede naturomgivelser, kaldt projektet det, som det rettelig er: en havvindmøllepark af gigantiske dimensioner. Undskyld mig, men jeg har meget svært ved at se jeres sprogvalg, som andet end ren og skær manipulation. I bruger begrebet Kalundborg Kommune til at manipulere respondenterne i en bestemt retning. Eksempelvis introduceres undersøgelsen med, at ”vi er i øjeblikket i gang med at gennemføre en undersøgelse i Kalundborg Kommune.” Det får respondenterne til at tro, at det er Kalundborg Kommune, der står for undersøgelsen. Hvorfor er der ikke brugt begrebet: ”i Kalundborg området”?

Indledningen til spørgsmål 1. bekræfter kun respondenterne i denne opfattelse, fordi der her siges: ”Det er foreslået, at der ud for Jammerland Bugt i Kalundborg Kommune opføres en havvindpark på havet 6-8 km. fra land.”

Alle med bopæl i Kalundborg Kommune ved ganske udmærket, hvor Jammerland Bugt ligger, så serviceoplysningen tjener kun det formål at få respondenterne til at tænke på Kalundborg Kommune. Her bruges så yderligere begrebet havvindpark (som ikke eksisterer i det danske sprog, men derimod på norsk). Sluttelig anfører i ”på havet 6-8 km. fra land”. Jammerland Bugt er ikke et ”hav”, men en ”bugt” i Bælthavet beliggende i de indre danske farvande. Endnu en manipulation for at få respondenterne til at få tænke på, at de møller godt nok skal stå langt ude.

Resten af spørgsmålet og spørgsmålene har karakter af: Hvad er højst, et tordenskrald eller Rundetårn?

Der nævnes ikke noget om antallet af møller, der indgår parken, der eksisterer ikke referencer til højden på møllerne, så hvordan skulle en ansvarlig respondent kunne besvare spørgsmålet om ”2. Er du generelt positiv eller negativ overfor forslaget om en havvindpark i Jammerland Bugt, 6-8 km. fra land?”

Hvis der nu kun er tale om 2 havvindmøller med en højde på 100 meter, så kunne selv vi være positive, men det drejer sig om 34 kæmpe havvindmøller med en højde på 200 meter eller hele 60 havvindmøller med en højde på 150 meter. Som man spørger, sådan får man svar. Manipulation er vist det ord, der er mest rammende.

Kvaliteten af denne undersøgelse flugter ganske fint med kvaliteten af den VVM redegørelse som European Energy/Boralex Inc. har indleveret til Energistyrelsen. Man har dog næppe brugt 42 måneder på at kvalitetssikre Megafon undersøgelsen.

Fremfor at bruge kræfterne på en sådan intetsigende og manipulerende undersøgelse kunne det jo være, at selskaberne skulle koncentrere sig om det rekordstore antal på mere end 450 indsigelser, som i torsdags tikkede ind i Energistyrelsen. Kvaliteten og de kvalitetsstandarder, som European Energy/Boralex Inc. tilsyneladende evner at arbejde til, må rejse alvorlig tvivl i Energistyrelsen, og for den sags skyld i resten af samfundet om, hvorvidt virksomheder som European Energy/Boralex Inc. i det hele taget magter at løfte en infrastrukturopgave af det planlagte omfang.

Formand for Foreningen Beskyt Jammerland Bugt

Ole Nyvold



Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0