AnnonceLuk annonce
Umuligt at få en taxa 

22-06-2020

Foto: Jens Nielsen

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Ringer man 4 x 48 eller som de fleste kalundborgensere også kender det 59 3x51, skulle man gerne få fat i en taxa. Men det er desværre ikke altid tilfældet i Kalundborg Kommune – i hvert fald ikke fredag og lørdag aften/nat. Det sander flere og flere borgere efter forgæves at have forsøgt at få fat i en taxa weekend efter weekend. 

Skal man have en taxa hjem fra en fest eller et hyggeligt besøg hos venner, hvor man har drukket alkohol, i fx Tømmerup, Gørlev, Ubby eller Kalundborg en hel almindelig fredag eller lørdag aften/nat er det nemlig ofte et problem. Det er det, efter at den nyeste taxalov trådte i kraft pr. 1 januar 2018. Den nye taxalov er fra regeringens side tænkt som en liberalisering af taxaområdet ved blandt andet at ophæve kommunegrænser, så taxaer fremover kan operere på tværs af kommuner. Ligeledes er en vognmand ikke forpligtet til at stå til rådighed om natten. Dvs. at en taxa, der er hjemmehørende i Kalundborg fx kan køre i Holbæk, Slagelse eller København en lørdag nat. Det er med den nye taxalovgivning heller ikke længere en kommunal opgave at udstede tilladelse til taxakørsel og bestemme, hvor mange taxier der skal betjene borgerne. Det er nu Trafikstyrelsen, som udsteder tilladelser til taxikørsel.

Borgmester Martin Damm (V) kan sagtens se problemet, og han ville ønske, at man i landkommunerne fandt et alternativ, når nu der er et behov, der ikke bliver tilgodeset. 

”I landkommuner som Kalundborg er man nødt til at sætte noget andet i stedet over tid. Der er et behov, der ikke bliver tilgodeset, og det er man nødt til at gøre noget ved. Det kunne fx være en legaliseret form for Uber, hvor det selvfølgelig foregår på ordentlige vilkår. Jeg er sikker på, at mange kunne have det som et bierhverv her i kommunen. Problemet er, når der er brug for noget, og man ikke kan tilgodese det på en eller anden måde, så opstår problemerne. I dette tilfælde pirattaxaer, som vi ved, at vi har, og spirituskørsel kan desværre også være en effekt. Taxalovgivningen har gjort, at man ikke kan få det til at køre rundt, og derfor skal man finde på et alternativ,” siger Martin Damm.

Læs med i morgen, hvor Dantaxi udtaler sig om problematikken. 

Hvad betyder den nye taxalov:

  • At antal tilladelser til taxikørsel gradvis forøges, og at der efter 2020 ikke længere vil være nogen begrænsninger på antallet af tilladelser, som kan udstedes.
  • At den geografiske binding på tilladelser ophæves
  • At det nu kun kræver én tilladelse til alle former for erhvervsmæssig persontransport
  •  At taxi- og limousinekørsel fremover kan udføres i selskabsform
  • At tilladelse til at drive kørselskontor er landsdækkende
  • At der indføres et landsdækkende prisloft for taxikørsel
  • At der indføres nye tekniske krav til udstyr
  • At førerkort eller chaufførkort skal medbringes i bilen under kørslen og være anbragt synligt for passagererne
  • At alle ansøgninger, der er sendt til kommunerne inden udgangen af 2017, bliver afgjort efter de gamle regler frem til den 1. marts 2018.
  • At Færdselsstyrelsen er den myndighed, du skal kontakte vedrørende taxiområdet. Der gælder enkelte undtagelser fx tilsyn med og udstedelse af erstatningsførerkort og -tilladelser udstedt iht. den gamle taxilovgivning.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0