AnnonceLuk annonce
Ulovlig havbrugsdrift afsløret

14-01-2019

Af Gitte Korsgaardgitte@tv-kalundborg.dk

Musholm A/S har ulovligt, og uden de nødvendige miljøgodkendelser, opdrættet omkring 20 tons ørreder i opdrætsbure ved Asnæsværket i Kalundborg Fjord. Det viser sagsakter fra Kalundborg Kommune, som Danmarks Sportsfiskerforbund har fået aktindsigt i, skriver sportsfiskeren.dk

Musholm A/S driver bl.a. Asnæs Fiskeopdræt, der ligger ved Asnæsværkets kølevandskanal i Kalundborg Fjord. Asnæs Fiskeopdræt bruges til at producere fisk til udsætning i virksomhedens havbrug. Men nu har sagsakter fra Kalundborg Kommune, som Danmarks Sportsfiskerforbund har fået aktindsigt i, imidlertid vist, at Kalundborg Kommune ved et tilsyn på Asnæs Fiskeopdræt i november sidste år konstaterede, at hele landanlægget var lukket ned. Til gengæld var der i kølevandskanalen placeret fire opdrætsbure med 4-5 tons ørreder i hvert bur, hvilket er i strid med dambrugets miljøgodkendelse, der ikke tillader opdræt i bure i kanalen, skriver sportsfiskeren.dk. Kalundborg Kommune har derfor indskærpet over for virksomheden, at det ulovlige opdræt i opdrætsbure i kanalen skulle bringes til ophør.

Opdrætter ikke fisk i Kølevandskanalen

Direktør for Musholm A/S, Niels Dalsgaard, fortæller imidlertid, at man ikke opdrætter fisk i kølevandskanalen, og at man troede, at man handlede inden for rammerne af, hvad kommunen var indforstået med. 

”Musholm har i november modtaget fisk fra vores dambrug i Jylland, som har været placeret i fire bure kølevandskanalen. Musholm har altid haft en god dialog med Kalundborg Kommune, og vi har været af den opfattelse, at vi holdt os inden for rammerne af, hvad kommunen som tilsynsmyndighed var indforstået med. Men i november 2018 meddelte Kalundborg kommune os, at vi skulle ændre praksis, og derefter flyttede vi fiskene de ca. 10 meter ind over kajkanten til vores anlæg på land. Vi har en mindre mængde fisk som på nuværende tidspunkt afventer at blive høstet, eller blive overført til Musholm, men de bliver høstet nu,”fortæller han.

Har stået på i flere år

Sportsfiskeren.dk skriver imidlertid, at den ulovlige havbrugsdrift i Asnæsværkets kølevandskanal har stået på i flere år, hvilket luftfotos fra området fra 2016 til 2018 viser.

”Den her sag med Musholm A/S er endnu et eksempel på en havbrugsvirksomhed, der ser stort på miljøreglerne. Sagen understreger, at der virkelig er et stort behov for en tilbundsgående kulegravning af hele havbrugsbranchen. Så nu håber vi, at hver en sten bliver vendt i den kulegravning, som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen vil iværksætte,” siger Verner W. Hansen, der er formand i Danmarks Sportsfiskerforbund, til sportsfiskeren.dk

Sportsfiskeren.dk skriver endvidere, at direktør for Musholm A/S, Niels Dalsgaard, er formand for Dansk Akvakultur, og at folketingsmedlem Jacob Jensen (V) sidder i bestyrelsen for Musholm A/S.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0