AnnonceLuk annonce
Uligheden vokser, men Kalundborg går mod strømmen

26-03-2021

Af Jens Nielsen

Forskellen i borgernes velstand mellem de danske kommuner fortsætter med at vokse. Der er nu ikke nogen provinskommuner udenfor de store byområder, hvor borgerne har en velstand over landsgennemsnittet. Kalundborg Kommune er den eneste kommune blandt de dårligst stillede 22 kommuner som er rykket tættere på landsgennemsnittet og altså opad på pointene siden 2013, skriver mediet NB-Økonomi.

Fra 2007 til 2020 er der sket en større skævvridning mellem kommunerne, og mens nogle kommuner stikker af i toppen, falder andre kommuner længere og længere under gennemsnittet.

Mest markant er det, at der nu ikke er nogen provinskommuner bortset fra universitetsbyerne og deres nabokommuner, som ligger over landsgennemsnittet. Dermed er Danmark reelt knækket mellem provinsen og de store byområder, skriver NB-Økonomi.

Netop Kalundborg Kommune er den eneste kommune blandt de dårligst stillede 22 kommuner ifølge seneste data, som er rykket tættere på landsgennemsnittet og altså opad på pointene siden 2013. Den bedre rangering skyldes især, at kommunen har nedbragt andelen af NEET borgere, som er personer mellem 16 og 24 år, som hverken er i uddannelse, arbejde eller aktivering.

Dermed viser tallene, at kommunerne i bunden af listen med god grund kan se mod Kalundborg, hvis de vil have en indikation om, hvordan de kan skabe bedre velstand i kommunen.

“Kalundborg er et godt eksempel på en kommune, der vil noget. Der har man lavet et samarbejde mellem uddannelse og erhvervslivet, som man fra statens side har hjulpet til at styrke,” siger Dansk Folkepartis kommunalordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl til NB-Økonomi.

NB-Økonomis balanceindikator, viser for hver kommune, hvor langt de ligger over eller under landsgennemsnittet på 12 parametre, som siger noget om de personer, der bor i kommunen og deres velstand. Parametrene er eksempelvis indkomst, uddannelse, antal biblioteksudlån og middellevetid.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0