AnnonceLuk annonce
Ulighed i sundhed.

11-07-2018

Læserbrev: Ulighed i sundhed

Forud for kommunalbestyrelsesmødet i juni fik vi i Kalundborg en orientering om sundhedstilstanden i kommunen og i Region Sjælland i 2017. Desværre bliver vi mere usunde. Fx så har 22% dårligt selvvurderet helbred mod 19% i 2013, 20% har et usundt kostmønster mod 16% i 2013, 21% er svært overvægtige mod 17% i 2013, 39% har en multisygdom mod 34% i 2013 og 23% ryger dagligt, mod 20% i 2013. Det er kun i forhold til alkohol at det går lidt bedre - 21% har problematisk alkoholadfærd mod 22% i 2013. 

Kalundborg tallene er stort set ens med tallene for hele regionen, generelt en negativ tendens. I den 350 siders store rapport fra regionen er det nævnt, at der er en generel social ulighed i helbred og trivsel. Dårligt helbred er hyppigst blandt de kortuddannede, de arbejdsløse, førtidspensionister og øvrige ikke erhvervsaktive. På den måde ved vi også lidt om, hvad der skal til for at ændre den negative udvikling. Kommunerne skal bl.a. sørge for uddannelse og arbejde. I rapporten er også nævnt forskellige kommunale initiativer. 

Fra Kalundborg er nævnt et initiativ omhandlende rygestop. De nævnte initiativer viser, at der gøres noget i kommunerne. Jeg tror desværre ikke det er nok med diverse projekter. Den forringede sundhed er en trussel mod de enkelte borgere, men også samfundet samlet set, derfor må vi i fælleskab arbejde på at vende denne negative udvikling.

Niels Erik Danielsen, Kommunalbestyrelsesmedlem Enhedslisten.

 Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0