AnnonceLuk annonce
Uge 31 byder på flere døgn med koldt vand

16-07-2019

Kalundborg Forsyning har tre store renoveringer på den centrale transmissionsledning fra Asnæsværket. Foto: Susanne Uhre-Prahl.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Kalundborg Forsyning udskifter nedslidte rør og ventiler på den centrale transmissionsledning fra Asnæsværket, hvilket betyder, at der bliver lukket for det varme vand i vandhaner og radiatorer i hele Kalundborg i mere end to døgn - helt nøjagtig 56 timer.

Kalundborg Forsyning gennemfører den hidtil største nedlukning, når der den 30. juli klokken 20 lukkes for det varme vand i vandhaner og radiatorer i hele Kalundborg. Der åbnes først 56 timer senere, nemlig fredag nat kl. 02 den 2. august, 

”Vi gør det så hurtigt, som vi kan,” siger projektleder Kenneth Aagaard, Kalundborg Forsyning. Han og kollegaen, Esbern Fløytrup, er tovholdere på et stort projekt, som omfatter jordarbejde, udskiftning af nedslidte rør og flere store ventiler på den centrale transmissionsledning fra Asnæsværket.

Tag bad ude

Nedlukningen omfatter både varmen i radiatorer og varmt vand i hanerne. Derfor har Forsyningen også allieret sig med Kalundborg Hallerne og Årby Fritidscenter i de lukningsramte dage, der tilbyder gratis bad til alle.  Årby Fritidscenter vil være åben i tidsrummet 07 - 22.30, og i Kalundborg Hallernes omklædning i kælderen er der bademulighed mellem kl. 07 og 20.30 på lukningsdagene.

Den omfattende nedlukning skyldes som nævnt renovering på den centrale transmissionsledning fra Asnæsværket. Den er én af de såkaldte hovedpulsårer i Symbiosen, og leverer varmt vand fra Asnæsværket til Kalundborg Forsyning, som videresender det til sine kunder. 

Der er tale om reparationer tre stedet på ledningen, og de er led i en større renoveringsplan af den centrale distributionsledning fra værket.  Arbejdet går i gang i uge 28, og det handler dels om et stykke af den grønne ledning ved Asnæsvej og Slagelsevej, og dels en reparation, der foregår ved Svanevej. Her skal der udskiftes rør både over og under jorden.

”Undersøgelser har vist, at de gamle rør og flere store ventiler fra begyndelsen af 1980’erne er udtjente. Der sker tæring, og alarmer registrerer ofte fugt,” forklarer projektleder Esben Fløytrup.

Under grundvand

Rørene ved Svanevej ligger under grundvandsniveau og i et mix af vand og jord. ”Gravearbejdet gennemføres uden for Novo-porten på Svanevej, og trafikken til og fra Novo er den eneste trafik, som vil blive generet af renoveringerne. Porten vil ikke være lukket, mens arbejdet gennemføres, fordi den ene vejbane holdes åbent. Med undtagelse af uge 31 hvor nedlukningen udføres,” fortæller projektleder Kenneth Aagaard.

Det er ikke alene rør, der udskiftes. Der er, som nævnt, også tæring på flere større ventiler, som nu står til udskiftning. De grønne rør ved Asnæsvej ligger over jorden, og også her er der tale om præcisionsarbejde, når de skal skæres over, og nye og gamle svejses sammen. Der er alle tre steder på ledningen tale om gamle stålrør med isolering, og de er angrebet af fugt udefra, som på længere sigt tærer igennem, så der til sidst er hul på rørene.

”Det er heldigvis ikke sket endnu, men alarmer viser, at det er tid nu, hvis vi vil undgå akutte situationer med brud på ledningen,” siger Kenneth Aagaard.

Han understreger, at Forsyningen gennemfører arbejdet så hurtigt, som man kan, så kunderne generes mindst muligt. Det er derfor, at arbejderne på Svanevej, Slagelsevej og Asnæsvej er koordineret, så lukningstiden minimeres.Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0