Uenighed om 30 m høj bygning

Sådan så skitsen til tårnet/bygningen ud til at begynde med. Sidenhen har man talt om at skifte farven på bygningen også.

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Teknik & Miljøudvalget havde torsdag aften møde, hvor de bl.a. diskuterede muligheden for at give dispensation til, at Unibio A/S kan få lov til at opføre et op til 30 meter højt tårn på Asnæsvej/Hareskovvej i Kalundborg. Der var dog uenighed om dette, og sagen overgår derfor til Kommunalbestyrelsen.

Unibio A/S har ansøgt Kalundborg Kommune om dispensation fra Lokalplanen, idet man ønsker at opføre et nyt bygningsanlæg  (et demonstrationsanlæg) på 150 m2 med en højde på op til 30 meter, i tilknytning til det eksisterende anlæg. Det er mange naboer dog ikke tilfredse med, og i går blev sagen behandlet i Teknik & Miljøudvalget, hvor der imidlertid var uenighed om en dispensation ti virksomheden, og derfor skal kommunalbestyrelsen nu tage stilling til sagen slut februar.

Stemmelighed

Den skal løftes i kommunalbestyrelsen. Socialdemokratiet og Enhedslisten, altså Hanne Olesen og Niels-Erik Danielsen mener ikke, at man skal gå videre med en dispensation. Anne E. Jensen (v) var ikke med til mødet, så det var Martin Schwartzbach og jeg, der var for. Vi er positive over for en dispensation, men vil gerne at de laver nogle forbedringer, så de netop kommer naboerne lidt i møde. Det kunne fx være at grave 5 meter ned i jorden, lave noget beplantning og/eller en vold omkring bygningen. Vi kender det jo allerede fra Novo fx Jeg håber i hvert fald, at der er flertal i kommunalbestyrelsen for at give dispensationen,” siger formand for Teknik & Miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V).

Niels-Erik Danielsen (Enh.) fortæller ligeledes, at han og Hanne Olesen stemte imod, og at der således blev stemmelighed til udvalgsmødet. De mener nemlig ikke, at Unibio skal have lov til at få dispensation fordi, det af høringssvarene fremgår klart, at naboerne ikke er trygge ved en så stor bygning, ligesom de mener, at det ville være mere hensigtsmæssigt at finde en permanent lokalitet til demonstrationsanlægget i stedet.

”Samtidig er der frygten for lugtgener, lugtsporene fra Kalundborg Bioenergi skræmmer. Der er tale om et demonstrationsanlæg. Men da det forventes at et egentlig industrianlæg ikke skal ligge på den nuværende matrikel, ville det være mere hensigtsmæssig allerede nu at finde lokaliteter til den høje bygning så de ikke generer naboerne,” siger Niels-Erik Danielsen.

Del