AnnonceLuk annonce
Udvikling frem for afvikling.

10-10-2017

Læserbrev:

For godt en uge siden kunne man på Venstre i Kalundborgs Facebookside læse, at Venstre ser nedrivning af bygninger på en lukket skole som et eksempel på, at partiet tænker på hele kommunen. Der er tale om barakbyggeriet på Reerslev Skole. Nedrivningen koster 460.000- kr. Jeg ser desværre kommentaren som et symbol på Venstres politik i forhold til den fremtidige skolestruktur. Venstre lukker ikke aktivt skoler. Men de gør heller ikke noget for aktivt at bevare skolerne.

Skolelisten vil opfordre Venstre til at støtte nedrivningen af et andet barakbyggeri, når vi ser på budgettet for 2019. Her tænker jeg på de barakker, der undervises i på Ørslev Skole. Skolen var for kort tid siden lukningstruet. Nu har skolen overlevet. Derfor ser jeg gerne en prioritering af skolen og en gennemgående renovering, hvor der er plads til de elever, der skal gå på skolen i de kommende år. Det vil give de bedste rammer for den leder, der tiltrådte på skolen for kort tid siden.

Renoveringen af Ørslev Skole er første trin i systematisk at løfte standarden på de skoler, der mest trænger til renovering. De nødvendige renoveringer på grund af giftige lokaler i Årby og på Nyrupskolen er foretaget. Derfor er der plads til at vælge, hvor indsatsen er nødvendigt i de kommende år.

En prioritering af skolen i Ørslev vil give forældre i Høng-området mulighed for at vælge den lille skole i Ørslev eller den store skole i Høng. Det giver forældrene mulighed for at vurdere, hvor de tror, der er de bedste forudsætninger for deres barns skolegang. Og her vil det være naturligt, at nogle vælger Høng, andre Ørslev.

I flere valgoplæg har jeg set, at der arbejdes på et loft for antallet af elever i klasserne i folkeskolerne på 24 – 26 elever. Det støtter Skolelisten. Jeg mener bare, at det skal ske på en måde, så vi undgår at opsplitte nuværende klasser eller flytte elever mod deres vilje.

Lukningen af folkeskolen i Røsnæs er lige så høj grad et politisk ansvar som det er et spørgsmål om at skabe en skole, der tiltrækker elever. Vi har allerede et bilede nu af, hvor mange elever, der vil være i de enkelte områder om 5 – 6 år. Derfor er det muligt at flytte skoledistrikterne mod øst. Ulempen kan være at det frie skolevalg bliver valget mellem den lokale skole og en skole udenfor byen. Et klasseloft på 24 eller 25 elever på Skolen på Herredsåsen vil indebære, at skolen kun kan tage elever ind udefra, hvis der er børn i skoledistriktet, der indskriver sig på andre skoler.

Argumentet mod at sænke klassekvotienterne har været, at det er dyrt. Det er det kun, hvis vi sænker klassekvotienten fra den ene dag til den anden med den konsekvens, at vi skal have plads til ekstra klasser på de skoler, der har over 24 eller 25 elever i hver klasse. En løsning, hvor vi indretter skoledistrikterne, så der maksimalt er 24 elever i de nye 0. klasser vil være udgiftsneutral i forhold til det nuværende budget.

Derfor er det også denne løsning, som Skolelisten vil foreslå. Der skal være plads til et fagligt og pædagogisk løft i folkeskolen. Gerne ved tilførsel af ekstra ressourcer til området; ressourcer der skal bruges på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til elever og lærere på vore skoler.

Med venlig hilsen

Erik Møller, SkolelistenFacebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 
Kalender
0