AnnonceLuk annonce
Udskudte patienter tilbydes ny tid

04-03-2021

Af Gitte Korsgaard gitte@tv-kalundborg.dk

Der er nu nyt på vej til de mange patienter, der har fået udskudt deres behandling på Region Sjællands sygehuse grundet COVID-19. Antallet af indlagte COVID-19 patienter er faldet markant, og det betyder, at de udskudte patienter snarest får tilbudt en ny tid på sygehuset.

Antallet af indlagte patienter med COVID-19 går i den rigtige retning, og flere og flere patienter uden COVID-19 bliver behandlet. Det gælder ligeledes dem, der siden december har ventet på en ny tid, da presset fra de mange indlagte betød, at Region Sjælland blev nødt til at udskyde deres aftaler og operationer.

På baggrund af den positive udvikling besluttede Forretningsudvalget i går en række principper for at vende tilbage til den normale aktivitet på sygehusene med det forbehold, at sygehusene ikke bliver ramt af en tredje bølge af COVID-19.

”Jeg er meget tilfreds med, at alle patienter med udskudte operationer og aftaler nu får tilbudt en ny tid. Det er vigtigt, at vi hurtigst muligt kommer tilbage til den normale aktivitet, så alle patienter kan få deres behandling og ikke er i venteposition. Vi har samtidig fokus på at det skal ske samtidig med, at vi holder os medarbejdernes trivsel for øje. Særligt dem, som har været hårdt belastet af vores beredskab,” siger Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Et af principperne er, at de mest syge patienter behandles først, og at trivslen skal sikres blandt personalet for eksempel ved mulighed for afholdelse af ferie. Principperne er dog under forudsætning af, at regionen ikke rammes af en tredje bølge med COVID-19. En ny bølge vil kunne medføre nye udskydelser for en række patienter.

Patientrettigheder er trådt i kraft igen

Samtidig med den positive udvikling er patientrettighederne, der sikrer patienter retten til hurtig udredning og behandling, trådt i kraft igen den 1. marts. Alle nyhenviste patienter og patienter, som tidligere har fået udsat deres aftale, får således fra 1. marts igen ret til hurtig udredning og behandling. Det betyder konkret, at såfremt regionen ikke kan tilbyde en tid inden for 30 dage, så har de igen ret til at blive behandlet på fx et privathospital, hvis de har ledig tid.

”Med det store pres fra patienter med COVID-19, som vi har oplevet over vinteren, så har vi en gruppe patienter, som har ventet på deres aftale eller operation. Vi arbejder hårdt på at indhente det udsatte, men en læge kan kun være et sted af gangen, og der kan kun være en patient på operationsbordet af gangen, så vi har en kæmpe opgave foran os, som vi også så sidste år efter første bølge med COVID-19,” siger Heino Knudsen.

Forretningsudvalgets ambition er, at regionen hurtigst muligt lever op til tidsfristerne, der er for rettighederne til behandling og udredning. Lige nu har over 27.000 fået udskudt deres aftaler på sygehusene, mens lidt over 2.700 patienter har fået udskudt deres operation. Lidt over halvdelen har fået en ny tid til operation. Region Sjællands administration vurderer, at hvis niveauet for patienter med COVID-19 ikke stiger, som de nationale myndigheders prognoser lægger op til, vil sygehusene medio 2021 være tilbage på normalt niveau i forhold til målopfyldelsen for patientrettighederne.


Facebook Twitter Instagram
 
 
Kalender

 

0